nieuws

(On)gezond

Archief

AXA-directeur Alexander van Loon heeft zich de woede van een deel van het Nederlandse volk op de hals gehaald door in een kranteninterview voor te stellen om mensen die bewust ongezond leven zélf te laten opdraaien voor de medische kosten. Dit pleidooi kwam hem duur te staan: op een krantensite werd Van Loon bedolven onder een lawine van kritiek. Het gehalte ervan was zo ongezond dat men zich kan afvragen of er niet moet worden gedokterd aan de geestelijke conditie van deze critici.

Met de uitkomsten van een wereldwijd onderzoek van AXA in de hand heeft Van Loon slechts het ethische vraagstuk van de gemeenschappelijke solidariteit versus de individuele verantwoordelijkheid ter discussie willen stellen. Op zich een legitieme vraag, die bij andere verzekeringen heeft geleid tot het loslaten van het solidariteitsbeginsel in ruil voor premiedifferentiatie en hogere eigen risico’s voor risicogroepen.
Deze discussie is bovendien niet nieuw.Begin 2005 lanceerde CZ een fitwerkerplan, waarbij medewerkers met een aantoonbaar verbeterde levensstijl een bonus krijgen. Dit plan werd bij Zorgverzekeraars Nederland en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sociale Zaken op de stoep gelegd als een aanzet voor een nationaal fitburgerplan, dat Nederlanders financieel moet belonen als hun conditie, gewicht, bloeddruk en cholesterol naar objectieve maatstaven is verbeterd. Later dat jaar werd een soortgelijk project (Kids in Balance) gelanceerd voor schoolkinderen.
Objectief bekeken heeft Van Loon een punt. Nederlanders houden er in toenemende mate een ongezonde levensstijl op na. Onregelmatiger en minder gevarieerd eten, meer tussendoortjes en minder beweging vergroten de kans op hart- en vaatziekten. Onderzoek toont aan dat de helft van de bevolking kampt met zwaarlijvigheid. Overgewicht kost jaarlijks aan zevenduizend mensen het leven; ongezonde voeding bijna aan het dubbele, zo concludeerde het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu in het najaar van 2004. Herverzekeraar Swiss Re waarschuwde levensverzekeraars in hetzelfde jaar bij hun risicopremiestelling uit te gaan van een lagere levensverwachting voor verzekerden met overgewicht. Gevoegd bij de (gratis) gezondheidstests van bijvoorbeeld ArboNed en Trias, en het landelijke ‘ziektebeeld’ is glashelder gediagnosticeerd.
De vraag nu echter is of het middel dat Van Loon wil hanteren niet erger is dan de kwaal. Kun je verzekerden met een ongezonde levensstijl (‘rode sticker’) rücksichtslos daarvoor aansprakelijk houden en omgekeerd: zijn verzekerden met een gezonde levensstijl (‘groene sticker’) altijd goed bezig? Wie kan beoordelen of een manager die gevarieerd eet, niet rookt of drinkt, aan lichaamsbeweging doet maar door zijn drukke werkkring overmatig stress ondervindt, gezonder leeft dan iemand die een relaxed leven leidt maar wel drinkt en rookt en minder beweegt? Kortom, is er altijd een causaal verband tussen (on)gezondheid en levensstijl? Nee, dus!
Toch hoeft dit kind niet met het badwater te worden weggegooid. In het betoog van Van Loon zitten bruikbare elementen die de algemene levensstijl kunnen verbeteren en medische kosten plus verzekeringspremies positief kunnen beïnvloeden. Daarom is een jaarlijkse medische check op hart- en vaatziekten zo gek nog niet, maar dan wel op vrijwillige basis. Elke Nederlander met een gezond verstand zal daar niet tegen zijn, zeker niet als de gevolgen merkbaar zijn in de portemonnee.
Wim Abrahamse
wabrahamse@kluwer.nl

Reageer op dit artikel