nieuws

‘Ongewijzigd aansprakelijkheidsrecht leidt tot grotere onverzekerbaarheid’

Archief

De onverzekerbaarheid van (nieuwe) risico’s zal toenemen, indien het aansprakelijkheidsrecht niet wordt veranderd. Dit zei Amev-directeur Schade Gerard ten Brincke op een actualiteitenseminar van de maatschappij in het hoofdkantoor in Utrecht.

Voor circa driehonderd tussenpersonen betoogde Ten Brincke dat de terugtredende overheid weliswaar steeds meer de dekking van risico’s overlaat aan commerciële verzekeraars, maar wel een vinger in de pap wil houden via het aansprakelijkheidsrecht.
Volgens het huidige stelsel van de WAM (Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen) bepalen wetgever en rechter de risico’s, de mate van aansprakelijkheid, de vergoeding en (buitengerechtelijke) kosten, terwijl de verzekeraar en verzekeringnemer alleen de dekking en verzekerde som mogen vaststellen. Deze zogeheten third-partyverzekeringen vormen volgens Ten Brincke een vruchtbare voedingsbodem voor claimbewuste verzekerden. Hij illustreerde dat onder meer door erop te wijzen dat sinds de jaren zeventig het aantal (letselschade)advocaten in ons land meer dan vervijfvoudigd is.
Volgens Ten Brincke is het huidige stelsel van aansprakelijkheidsverzekering dan ook fnuikend voor de ontwikkeling van innovatieve producten ter afdekking van nieuwe verzekeringsrisico’s. In dat verband wees hij op de terughoudende opstelling van verzekeraars bij de verzekering van onder meer beroepsziekten (RSI, OPS etc.), en andere nieuwe risico’s, zoals shockschade en recentelijk schade door e-mailvirussen (‘I love you’).
Bij ongewijzigd beleid zal de onverzekerbaarheid van aansprakelijkheidsrisico’s groter worden, is de visie van Ten Brincke. Om dit voorkomen, zullen directe verzekeringsvormen de voorkeur moeten krijgen boven third-partypolissen en moeten regresregelingen voor AWBZ, ANW en AWW gestandaardiseerd en gecollectiveerd worden.
Distributie
Over de positie van het intermediair als primair distributiekanaal voor verzekeringen was collega-directeur Schade drs. Walter Mutsaers veel minder somber gestemd. Internet vormt volgens hem de eerstkomende jaren geen regelrechte bedreiging, maar dat zal wel gaan veranderen. In 2005 verwacht Mutsears dat meer dan 2,5% van de premie-omzet in schadeverzekeringen via Internet wordt geboekt.
Over de marktpositie van het intermediair was hij tevreden. Volgens hem hebben tussenpersonen 62% van de MKB-markt en 48% van de particuliere markt in handen. Beduidend lager zouden hun directe concurrenten scoren. De direct-writers zijn goed voor 28% in de particuliere markt en 11% in de MKB-markt. De banken doen het in de particuliere markt minder met 9%, respectievelijk beter in het MKB met 18%, aldus Mutsaers.
Het gemiddeld aantal schadeverzekeringen dat jaarlijks wordt gesloten, neemt af naarmate de kantoren groter zijn, stelde Mutsaers. Kantoren met een of twee medewerkers brengen jaarlijks negentig schadeverzekeringen aan, oplopend tot vierhonderd bij bedrijven met meer dan tien medewerkers. Eenzelfde trend is te zien bij het aantal klanten, zowel particulier als zakelijk. De kleinste kantoren hebben met 450 klanten, waaronder dertig bedrijven, een relatief hogere polisdichtheid dan de grote(re) bedrijven met meer dan tien medewerkers. “Wat dat betreft kan er nog heel wat worden gedaan aan het uitdiepen van eigen portefeuilles”, hield Muytsaers het verzamelde intermediair voor.
Het aantal gesloten combinatieverzekeringen steeg van 818.000 in 1990 naar ruim 1,7 miljoen in 1998. De gemiddelde brutopremie van deze pakketpolissen groeide van f 490 in 1990 naar f 800 per polis.
Gerard ten Brincke: “Grotere onverzekerbaarbeid dreigt”.
Walter Mutsaers: “Grotere polisdichtheid door uitdiepen portefeuilles”. Klanten en nieuwe polissen Werknemers Totaal w.v. bedrijven Nieuw 1-2 450 30 90 3-4 990 75 170 5-9 1.790 150 270 10+ 4.070 630 400 Provisie per assurantiekantoor Werknemers Schade Leven Totaal w.v. bedrijven 1-2 85 90 175 40 3-4 195 210 405 115 5-9 310 370 680 195 10+ 1.390 1.475 2.865 870

Reageer op dit artikel