nieuws

Ongevallenpolis NAG vernieuwd

Archief

De Nederlandse Assuradeuren Groep (NAG) heeft de voorwaarden van haar ongevallenverzekering vernieuwd en daarbij gekozen voor het beginsel ‘alles is gedekt, tenzij’.

De nieuwe voorwaarden bevatten onder meer een duidelijke regeling voor het vaststellen van een HIV-infectie ten gevolge van een ongeval. “Indien vaststaat dat verzekerde ten gevolge van het gemelde ongeval besmet is met HIV wordt, los van de vraag of verzekerde dan 100% (blijvend) invalide is, 12 maanden na het ongeval het onder rubriek B (= uitkering bij blijvende invaliditeit) verzekerde bedrag uitgekeerd.
Van zo’n mogelijke HIV-besmetting moet binnen 24 uur na het ongeval per aangetekende brief mededeling worden gedaan aan de NAG. Voorts dient men binnen drie dagen een HIV-test te laten uitvoeren. Vervolgens wordt na een termijn van drie, zes en twaalf maanden vastgesteld of besmetting met HIV heeft plaatsgevonden, waardoor de verzekerde als ‘seropositief’ kan worden aangemerkt.
Extra kosten
Hoewel het meeverzekeren van de oorspronkelijke rubrieken C en D nog steeds tot de mogelijkheden behoort, maken deze geen deel uit van de standaard voorwaarden, “daar praktisch iedereen in Nederland tegen dit soort risico’s is verzekerd”.
Als vervanging hiervan biedt NAG in rubriek D ‘vergoeding van extra kosten’. Deze rubriek geeft altijd dekking tot een bedrag van f 25 per dag na de eerste dag van ziekenhuisopname als gevolg van een ongeval, gedurende maximaal 185 opnamedagen per ongeval. Men kan desgewenst een hogere uitkering per dag verzekeren.
Specifieke dekkingen
NAG verzekert ook blijvende beroepsinvaliditeit van onder andere professionele sportbeoefenaars, piloten en artsen. Separaat kan ook een specifieke dekking worden aangeboden tegen HIV-risico, molest-risico, en kidnap-risico.

Reageer op dit artikel