nieuws

Onenigheid tussen Raad- aandeelhouders Berk en FRA

Archief

De twee belangrijkste aandeelhouders van Raad Administratiewinkels, de Financiële Raadgevers Associatie (FRA) en Berk Accountants, hebben onenigheid. Punt van discussie is onder meer de omvang van het aandelenbelang van FRA.

Eind vorig jaar nam Henri Leijdsman – één van de eigenaren van FRA – afscheid als directeur van Raad Administratiewinkels. “Raad telt inmiddels 31 franchisenemers. Het concept staat op de rails”, zei Leijdsman toen. Inmiddels is hij binnen FRA aan een nieuwe opdracht begonnen: de oprichting van een Employee Benefits Associatie.
Vic Nuy, afkomstig uit de uitzendbranche, werd de opvolger van Leijdsman. Kortgeleden gaf Nuy samen met A. Wiegerink van Berk Accountants, eigenaar van 50% van de Raad-aandelen, een uitgebreid interview aan het vakblad Account. Daarin wordt afgerekend met Leijdsman en aandeelhouder FRA.
“We hebben ons verkeken op de commerciële attitude van de mensen van FRA. Ze gingen Raad-mensen steeds meer onder druk zetten om verzekeringen aan te brengen. Dat begon spanningen te geven, ook bij de consulenten. De culturen verschilden te veel”, laat Berk-vertegenwoordiger Wiegerink uit zijn mond optekenen.
Wiegerink weet ook dat FRA dit zelf is gaan inzien. “Daarom is men inmiddels overeengekomen de inbreng in Raad af te bouwen. Het aandelenpakket van FRA is even gestald. We zoeken daar nog een partij voor. Liefst een bank die de onderkant van de markt bedient, zoals ING, VSB of SNS.” In het interview laten Nuy en Wiegerink zich ontvallen dat het belang van FRA is gehalveerd en binnen afzienbare tijd wordt teruggebracht tot 5,6%. Dit percentage is gelijk aan het belang dat Van Lanschot Bankiers eind vorig jaar in Raad heeft genomen.
Welles/nietes
Navraag bij het lijdend voorwerp FRA levert een opvallende reactie op van directeur Henk Folkerts. “Van een halvering van ons belang in Raad, laat staan een teruggang tot 5,6%, is geen sprake”, stelt Folkerts. “In de accountantswereld ligt de band tussen FRA en Raad nogal gevoelig. Misschien hebben Nuy en Wiegerink daarom in dat interview duidelijk willen maken dat die hechte band is verbroken. Maar hun woorden zijn niet conform de werkelijkheid.”
Raad-directeur Nuy vindt de ontkenning van FRA maar raar. “In dat interview werd gesteld dat het FRA-belang op termijn naar 5,6% zou worden teruggebracht. De toevoeging op termijn is inmiddels niet meer van toepassing. De vermindering is reeds geëffectueerd. Overigens blijft FRA wel als partner in het Raad-netwerk actief.”
Berk Accountants, de belangrijkste aandeelhouder van Raad bevestigt de woorden van Nuy. “De FRA heeft Raad breeduit als eigen activiteit geprofileerd. Daarom heeft FRA er nu kennelijk moeite mee om te erkennen dat het belang fors is teruggeschroefd.”
FRA-directeur Folkerts blijft erbij dat zowel Raad-directeur Nuy als mede-aandeelhouder Berk zich hebben vergaloppeerd. “Dit zijn voorbarige mededelingen. Ik sluit niet uit dat op termijn het aandelenbelang in Raad wordt teruggebracht tot 5,6%. Maar daar is nu echt geen sprake van.”
Van Lanschot, de derde aandeelhouder van Raad, wenst zich niet in het welles/niets-spelletje te mengen.
Een feit is dat FRA een nieuw kantoorpand in Bunnik heeft betrokken en dat Raad, oorspronkelijk ook in die locatie gepland, in Culemborg huisvesting heeft gevonden. Volgens FRA was ruimtegebrek de reden van die fysieke scheiding.

Reageer op dit artikel