nieuws

Onenigheid over vacature bij directie Nuts-Aegon

Archief

Met het onverwachtse vertrek van drs H.K.M. Lindemann uit de directie van Nuts-Aegon is er weer een nieuw twistpunt ontstaan in het geschil tussen Aegon en de ziektekostenverzekeraar Nuts-Aegon. Nuts wil de lege directie-zetel van Lindemann niet vullen, terwijl Aegon van mening is dat zij het recht heeft om over deze vacature te beslissen.

De oorspronkelijk van Aegon afkomstige directeur Lindemann verruilde afgelopen maand vrijwel geruisloos zijn Nuts-zetel voor een plaats in het management-team van Aegon-dochter Spaarbeleg. Hoewel zijn vertrek volgens Lindemann niets te maken heeft met de mede door de Ohra-fusie verkilde verhoudingen tussen Nuts en Aegon, lijken de gevolgen daarvan in ieder geval wél voeding te geven aan het conflict tussen de twee verzekeraars. Nadere informatie over zijn wisseling van werkgever wenst Lindemann niet te geven. Volgens Nuts is hij vertrokken omdat hij de functie bij Spaarbeleg ‘passender’ vond.
Lindemann trad gelijk met de overdacht van de ziektekostenportefeuille van Aegon aan Nuts in 1992 toe tot de directie van Nuts-Aegon. Volgens algemeen directeur drs D. Zijderlaan van Nuts-Aegon kwam de toetreding van Lindemann destijds voort uit een afspraak om iedereen van het Aegon-ziektekostenbedrijf bij de overdracht van de activiteiten mee te nemen naar Nuts.
“Zijn komst kwam goed uit, aangezien we op dat moment met de integratie en conversie van portefeuilles en systemen veel mensen nodig hadden”, zegt Zijderlaan. Inmiddels is het belangrijkste deel van de integratie achter de rug en kan Nuts-Aegon volgens Zijderlaan volstaan met een kleiner management-team. “Derhalve verdelen we de voormalige taken van Lindemann over de huidige directie-leden. Het is ons beleid om de organisatie low-cost te houden”.
Bij Aegon is men niet gecharmeerd van deze kostenbesparende operatie van Nuts. Bestuurssecretaris drs C.F. Brink stelt dat Aegon in beraad is over de opvolging van Lindemann. “Het is niet zo dat Aegon geen vertegenwoordiging meer zou kunnen claimen in de directie van Nuts-Aegon. Aegon heeft destijds bedongen dat zij een directeur mag benoemen. Lindemann is dus niet toevallig meegekomen met de rest van het personeel”, aldus Brink. Volgens de bestuurssecretaris is men bij Aegon dan ook in beraad óf en op welke wijze de vacature bij Nuts-Aegon ingevuld gaat worden.
Nuts-directeur Zijderlaan denkt daar anders over. Hij is van mening dat het niet aan Aegon, maar aan de eigen Raad van Commissarissen is om een uitspraak te doen over de vacature van Lindemann. “Tenslotte worden de directieleden respectievelijk benoemd en ontslagen door de Raad van Commissarissen”, aldus Zijderlaan.
Opmerkelijk hierbij is dat eveneens in de Raad van Commissarissen sinds eind juni twee vacatures niet zijn opgevuld. Onder andere commissaris J. van der Werf – die samen met mr P. van de Geijn door Aegon in de Raad werd gezet – trad af, en werd vervolgens niet vervangen. Hierdoor zit er nu nog maar één commissaris met ‘Aegon-bloed’ in de Raad. Ook met die situatie is Aegon niet tevreden.
Lindemann: geruisloos naar Spaarbeleg.

Reageer op dit artikel