nieuws

One.Tel: ‘Investering in werknemers’

Archief

Het telecommunicatiebedrijf One.Tel heeft kortgeleden een employee-benefitspakket gesloten. Bij de diverse offertes viel een bankverzekeraar hopeloos door de mand. De keus viel op een assurantietussenpersoon. One.Tel-directeur Raymond Schrama ziet het pakket nog niet als voltooid.

Sinds oktober 1998 heeft One.Tel, een van oorsprong Australisch bedrijf, een Nederlandse vestiging in Amsterdam. Het logo, het stripfiguurtje ‘the dude’ (de jongen met het sikje), is door het hele bedrijfspand pand opvallend aanwezig in felgekleurde muurschilderingen. “We besteden veel geld aan de werkomgeving”, zegt Schrama. “Uitgangspunt is dat het personeel zich prettig voelt. We investeren veel in onze werknemers en willen ze graag houden. Zeker gezien de huidige krapte op de arbeidsmarkt. Dat is ook de achterliggende gedachte bij het aanbieden van employee-benefits.”
De Australische moedermaatschappij heeft geen bemoeienis gehad met het employee-benefitspakket van de Nederlandse afdeling. Het moederbedrijf kan immers moeilijk voorschrijven welke verzekeringen voor het personeel gesloten moeten worden, omdat de verzekeringswetgeving van land tot land verschilt.
De verkennende gesprekken voor het employee-benefitspakket heeft Schrama samen met het hoofd van het financiële team gevoerd. Het tweetal benaderde een aantal tussenpersonen en twee bankverzekeraars. “We hebben aangegeven wat we zelf ongeveer in gedachten hadden en hen offertes laten maken”, zegt Schrama. De verdere onderhandelingen nam de financial leader voor zijn rekening. “Hij heeft de uiteindelijke keuze gemaakt. Daarvoor zit hij hier ook.”
Stuitend
Bij de contacten met de tussenpersonen en de bankverzekeraars had Schrama het gevoel, dat de tussenpersonen meer servicegericht dachten dan de bankverzekeraars. “Het was bij hen meer dan uitsluitend geld verdienen aan verzekeringen. Of dat gevoel klopt, moet men bij One.Tel nog ondervinden.
“De afhandeling van ziektekosten zal via de tussenpersoon gebeuren. Wij willen dat soort zaken graag outsourcen, in handen leggen van professionals. Je hebt hun expertise nodig. Je zou de benodigde mensen ook in huis kunnen halen, maar daar geloof ik niet in.”
Schrama wil wel kwijt dat een van de benaderde bankverzekeraars hem zwaar heeft teleurgesteld. “Ik zal hem niet met name noemen, maar het gaat om een gerenommeerde maatschappij. De adviseur was zo vreselijk log, traag en arrogant, dat het te stuitend was voor woorden. Hij snapte er niets van, had alleen standaardoplossingen, er was bijna geen maatwerk mogelijk. Die kon het meteen schudden.”
Pensioenvoorzieningen
Het EB-pakket dat nu is gesloten, omvat de essentiële verzekeringen voor onder meer ziekteverzuim, WAO-gat, WAO-excedent, ongevallen, ziektekosten en pensioen. “Vooral pensioen, ziekteverzuim en ziektekosten vinden we belangrijk. We hadden deze verzekeringen al, maar wilden nagaan of het beter kon, en of we alles volgens de wet hadden gedaan. We kwamen erachter dat pensioen voor de werknemer een gunst van werkgeverszijde is, geen plicht. Inmiddels hebben we trouwens aanvullende voorzieningen op pensioengebied getroffen.”
Wat betreft de ziektekosten moet volgens Schrama nog intern worden besloten of het personeel zelf vijftig procent of zeventig procent van de premie betaalt. “Maar op de verzekering zelf heeft die beslissing geen invloed.”
Aanvullingen
Daarnaast hebben Schrama en het hoofd Financiën gevraagd naar de aanvullende mogelijkheden voor de werknemers. “Daaruit konden we keuzes maken. We hebben bijvoorbeeld gekeken naar de afdekking van het ANW-hiaat en naar spaarregelingen. We hebben, na bij de tussenpersonen en bankverzekeraars advies te hebben ingewonnen, destijds besloten voorlopig af te zien van de spaarregelingen. Het was toen namelijk niet helemaal duidelijk hoe de belastingherziening zou uitpakken. Nu er duidelijkheid is, staat de bespreking van de bedrijsfspaarregeling weer op de agenda.” Een voorziening voor het ANW-hiaat is wel in het pakket opgenomen. Alle beslissingen zijn in overleg met de tussenpersoon gebeurd. Zij hebben een paar dingen toegevoegd, aan de andere kant hebben wij een paar zaken uit de offerte gehaald.”
Bij One.Tel in Amsterdam werken honderdzestig mensen. Hiervan werken er honderdtien in het callcenter, onder wie twintig parttimers. De parttimers zijn verzekerd via het uitzendbureau en vallen niet onder de employee-benefitsregeling. Zij kunnen na drie maanden eventueel doorstromen naar een fulltime baan. De overige vijftig werknemers behoren tot de staf. “Wij hebben bij employee-benefits dan ook onderscheid gemaakt tussen de werknemers van het callcenter en de mensen van de staf.”
Eén loket
Schrama geeft aan dat de keuze voor een EB-pakket in plaats van voor losse verzekeringen, in eerste instantie gevoelsmatig is gebeurd. “Ik had het idee dat het goedkoper zou zijn dan afzonderlijke verzekeringen af te sluiten. En het is ook makkelijker. We waren net begonnen in Nederland, en hadden her en der verzekeringen lopen. Dat wilden we niet meer, we wilden alles centraal. Tegelijk met de toewijzing van het EB-pakket aan de tussenpersoon zijn de overige verzekeringen, zoals inboedel, bij dezelfde tussenpersoon ondergebracht.”
De diverse onderdelen van het EB-pakket van One.Tel zijn door de uitverkoren tussenpersoon, die op provisiebasis wordt betaald, bij verschillende verzekeraars ondergebracht. “Dat is zijn taak. Hij heeft als onafhankelijke tussenpersoon de keuzes voor de verzekeraars gemaakt.”
Permanente bijstelling
Het budget- of cafetariasysteem, waarbij een werknemer tot een bepaald maximumbedrag de accenten in zijn EB-pakket mag verschuiven, is niet toegepast. Maar desgevraagd zegt Schrama niet uit te sluiten dat dit in de toekomst alsnog in overweging wordt genomen. Zoals gezegd, is Schrama van mening dat het gesloten EB-pakket nog niet af is. “Het pakket zal voortdurend moeten worden aangepast, niet in de laatste plaats doordat het personeelsbestand zal toenemen en er meer ervaren krachten komen. Vooral de pensioenen zullen daarop moeten worden afgestemd.”
Raymond Schrama: “Alle beslissingen zijn in overleg met de tussenpersoon genomen”.

Reageer op dit artikel