nieuws

Onduidelijkheid over hypotheekproduct SNS bank

Archief

De vereniging Eigen Huis heeft de SNS bank om opheldering gevraagd over de ‘SNS Stabielrente’, die wordt gehanteerd voor klanten die een bandbreedtehypotheek hebben gesloten. In een aantal gevallen worden klanten eerder geconfronteerd met het overschrijden van de bandbreedte dan op basis van de door SNS gegeven informatie kon worden verwacht.

De Stabielrente is een product waarbij de consument een vaste hypotheekrente betaalt, die pas wijzigt wanneer de toetsrente de afgesproken marge (bandbreedte) overschrijdt. De voorlichting van SNS is naar de mening van Eigen Huis onvolledig geweest omdat niet duidelijk is dat de toetsrente afwijkt van de aangeboden rente. Daarnaast zou door de gebrekkige informatie van SNS de suggestie zijn gewekt dat er één toetsrente is die geldt voor alle bandbreedtes. Bij iedere bandbreedte wordt echter een aparte toetsrente gehanteerd.
“De informatie is voor zowel het intermediair als de klant niet duidelijk geweest. Er komt op korte termijn een gesprek met de SNS Bank waarin zal worden gereageerd op onze vragen”, aldus een woordvoerder van Eigen Huis.
Actieperiode
Jan Willem Dreteler (SNS) bestrijdt dat de informatievoorziening te kort is geschoten: “Waar mensen van geschrokken zijn, is de enorme stijging van de geldmarktrente in het afgelopen jaar. Mensen die een jaar geleden voor de laagste hypotheekrente kozen – en dus voor het meeste risico – zijn het snelste uit de bandbreedte gelopen. Daarnaast liep er een actieperiode waarbij men 0,5% korting kreeg op de contractrente. De werkelijke hypotheekrente was dus lager, waardoor de bandbreedte eerder overschreden werd.”
Het komt erop neer dat een voordeel zich uiteindelijk ontpopt als een nadeel doordat de rentekorting een snellere overschrijding van de bandbreedte veroorzaakt?
“Inderdaad, maar klanten hadden daarvan op de hoogte kunnen zijn. Zij waren zich kennelijk te weinig bewust van het risico”.
Het intermediair vindt ook dat de informatie misleidend is geweest, dus konden zij de klanten niet volledig voorlichten.
“Als onze informatie echt zo slecht was geweest, hadden we uit het hele land, uit alle hoeken en gaten, wel reacties gekregen. De klachten komen echter uit een paar plaatsen. Dat geeft toch wel iets aan.”

Reageer op dit artikel