nieuws

Onduidelijk Brits bedrijf stuurt premienota’s voor polis tegen uiteenvallen

Archief

EU

Het Nederlandse bedrijfsleven is de afgelopen weken op vreemde wijze geconfronteerd met dubieuze polissen van het Britse EU Insurance Ltd. Deze pseudo-verzekeraar stuurde bedrijven die nooit een verzekering bij EU Insurance hadden gesloten ongevraagd rekeningen voor een polis: tegen betaling van f 814 zouden zij zich voor een periode van drie jaar indekken tegen schade veroorzaakt door een eventueel uiteenvallen van de Europese Unie.
Uit onderzoek van de Verzekeringskamer in samenwerking met het Britse ministerie van handel en industrie is gebleken, dat het hier om een bedrijf gaat dat in Engeland noch in de Europese landen waar het opereert vergunningen heeft. Een buitenlandse verzekeraar heeft minimaal een vergunning in zijn thuisland nodig om in Nederland te kunnen opereren.
Valse intermediair
Op de polissen die het bedrijf aanbiedt staat de naam van Emsworth Insurance Agency Limited vermeld. Dit bedrijf zou intermediair voor EU Insurance Ltd zijn. Bij navraag blijkt echter dat Emsworth Insurance Agency Ltd. niet bekend is bij het Britse ministerie van handel en industrie (IDT). In een brief aan AM stelt een vertegenwoordiger van IDT, Michael Parker: “I can confirm that EU Insurance Limited and Emsworth Insurance Agency Limited, shown as the agents for EU Insurance Limited do not appear in the Department’s records as UK authorised insurance- companies. EU Insurance Limited is not a registered company, although Emsworth Insurance Agency Ltd is registered at the adress shown on the copy of the invoice”.
Politiezaak
Parker stelt dat EU Insurance niet alleen in Nederland actief is. Inmiddels is gebleken dat dit bedrijf in meerdere Europese landen aan de bak probeert te komen. Volgens hem is ook de Duitse Kamer van Koophandel met een onderzoek bezig.
Parker meldt voorts, dat de praktijken van de ‘nep-verzekeraar’ inmiddels een politie-aangelegenheid is geworden in de betrokken landen en dat men nog niet kan overzien wat uiteindelijk tegen de malafide verzekeraar kan worden ondernomen.
ECD: overduidelijk ‘fake’
Woordvoerder B. Hilberts van de Economische Controledienst zegt, dat de ECD het onderzoek naar de praktijken van de Britse verzekeraar heeft stopgezet op het moment dat bleek dat het telefoon- en faxnummer van het bedrijf was afgesloten en het opgegeven gironummer niet klopte, daar het door de verzekeraar opgegeven bedrijf Eurogiro in het geheel niet bestaat.
“Mensen die een factuur van de Britse verzekeraar krijgen, geven pas aan dat ze belangstelling hebben op het moment dat ze geld storten, maar iedereen die de polisvoorwaarden leest, ziet al snel dat deze niet bonafide zijn. Het is onzin om een groot onderzoek op touw te zetten naar iets wat zo overduidelijk fake is. In overleg met het ministerie van justitie is dan ook besloten dat geen verder onderzoek plaatsvindt”. Volgens Hilberts riekt het hele geval wel overduidelijk naar oplichting, maar kan dit moeilijk worden bewezen daar het eenieder nu eenmaal vrij staat om overeenkomsten te sluiten, en daar heeft de ‘verzekeraar’ handig gebruik van gemaakt.
Bedrijven die al geld hebben overgemaakt wordt in ieder geval aangeraden om zo snel mogelijk de overeenkomst op te zeggen, anders lopen zij de kans hier voor meerdere jaren aan vast te zitten. In hoeverre deze bedrijven hun f 814 zullen kunnen terugvorderen, is onduidelijk.

Reageer op dit artikel