nieuws

Ondeugdelijke Abbott-test heeft geen gevolgen voor leven- en aov-polissen

Archief

Levens- en arbeidsongeschiktheidsverzekeraars zullen reeds op HIV geteste verzekerden niet opnieuw een test laten ondergaan. Dit heeft het Verbond van Verzekeraars laten weten, naar aanleiding van het bericht van het ministerie van volksgezondheid over de onbetrouwbaar gebleken Abbott-methode.

Verzekerden die een aanvraag hebben gedaan voor een levensverzekering boven f 300.000 of een arbeidsongeschiktheidsverzekering boven f 60.000 (eerste-jaarsrisico) en f 40.000 (tweede-jaarsrisico) – de grenzen waarboven verzekeraars een HIV-test vragen – zullen niet opnieuw worden getest.
Wordt een verzekerde op basis van de op het moment van acceptatie bekende gezondheidsgegevens geaccepteerd, dan komt de verzekeraar daar gedurende de looptijd van de verzekering niet op terug. Er is evenmin sprake van een meldingsplicht voor verzekerden als zij nà het sluiten van de verzekering met HIV besmet raken.
Dit is de gangbare procedure waar, naar aanleiding van de berichtgeving rond de Abbott-test, ook geen verandering in komt, aldus het Verbond.

Reageer op dit artikel