nieuws

Onderzoek van start naar werkdruk bij verzekeraars

Archief

Sant organisatie-adviseurs onderzoekt de werkdruk bij verzekeraars. De opdracht vloeit voort uit gemaakte cao-afspraken tussen het Verbond van Verzekeraars en vakorganisaties, die nog uit de vorige cao stammen. Er is toen een protocol werkdruk opgesteld.

Het onderzoek is afgelopen juni van start gegaan met een belronde onder dertig verzekeraars, met als doel een beeld te krijgen van de manier waarop de maatschappijen te hoge werkdruk aanpakken.
Eén van de uitkomsten van dit onderzoek is dat lijn en staf de werkdruk ervaren als een actueel en serieus probleem. De maatregelen die worden getroffen om die problemen op te lossen zijn zeer verschillend.
Daphne van der Werf, onderzoekster bij Sant noemt onder andere:
onderzoek naar werdruk door middel van periodiek arbeidsgeneeskundig onderzoek (pago);risico-inventarisatie;het probleem wordt serieus genomen, men (h)erkent het probleem;inzetten van uitzendkrachten;opvullen vacatures;organiseren van cursussen met betrekking tot het herkennen van werkdruk;cursussen efficiënt omgaan met tijd.Bij vijf verzekeringsmaatschappijen worden diepte-interviews gehouden. Deze vijf zijn uitverkoren, omdat zij al diverse maatregelen getroffen hebben om de werkdruk te verminderen. Enige effectmeting is dan ook al mogelijk.
In september start de derde fase van het onderzoek: een panelstudie. Sant verwerkt de ervaringen uit de eerste twee stappen in een aantal ‘beste maatregelen’, die met vragen en stellingen worden voorgelegd aan een breed samengesteld panel uit de bedrijfstak. Dit panel zal uit ongeveer 25 mensen bestaan. Vertegenwoordigd zijn: leden van de sociale commissie van het Verbond van Verzekeraars, OR-leden, leidinggevenden, arbodeskundigen, P&O-functionarissen, vakbondsleden en ‘gewone’ medewerkers. Daarnaast tracht men ook een professor en een ambtenaar van het ministerie van SZW in het panel te krijgen.
Erkenning
CAO-onderhandelaar van de Dienstenbond CNV, Harry Gerding, vindt dat dit onderzoek “eindelijk een erkenning is van het probleem”.
Gert kloosterboer, woordvoerder van het Verbond van Verzekeraars, reageert op de uitspraak van Gerding als volgt. “Het probleem wordt al veel langer in de branche erkent, bij de afspraken in de CAO 1997/1998 is geen termijn genoemd wanneer het onderzoek uitgevoerd zou worden, ‘op enig termijn’ was de formulering.”
Op 15 oktober vindt er een werkconferentie plaats waarbij de resultaten besproken zullen worden. In november wordt het rapport verzonden aan de leden van het Verbond.

Reageer op dit artikel