nieuws

Onderzoek Terminus naar eigen imago

Archief

De gespecialiseerde autoverzekeraar Terminus is een onderzoek gestart naar het imago van de maatschappij onder tussenpersonen. De eerste resultaten worden volgende maand verwacht.

Het marktonderzoek, in samenwerking met Mobil Centre in Almere en de afdeling marketing, onderzoek en informatie van Aegon, zal een week of langer duren, afhankelijk van het aantal assurantiekantoren dat telefonisch bereikbaar is. Volgens plan zullen ongeveer 200 tussenpersonen worden geënquêteerd.
Onder meer wordt de vraag voorgelegd waarom Terminus als verzekeraar van bijzondere risico’s vaak links blijft liggen. Van de 7.000 offertes die jaarlijks worden uitgebracht, resulteert structureel 60% niet in een verzekering. Onder meer de (hoogte van de) premie blijkt een te groot obstakel te zijn. Ook zou de naam ‘Terminus’ weinig verkoopbevorderend zijn.
Volgens directeur mr A. Schröder staat Terminus ten onrechte nog steeds te boek als ‘brokkenverzekeraar’. Dat imago moet veranderen in dat van een flexibele, commerciële, en gespecialiseerde verzekeraar voor bijzondere risico’s. “We willen Terminus op een andere manier in de markt zetten. En misschien ook wel onder een andere naam. Want de naam Terminus roept volgens mij veel associaties op met terminaal, het naderende einde”, aldus Schröder.
Resultaten 1994
Terminus heeft vorig jaar een omzetstijging geboekt van 13%. De geboekte premie nam toe naar f 16,8 (14,8) mln.
De groei wordt volgens Terminus veroorzaakt door drie factoren: de premieverhogingen in 1992 en 1994, de verschuiving naar zwaardere risico’s, zoals taxi’s, verhuurbedrijven, en koeriersdiensten, en de stijging (ruim 26%) van het aantal korte termijnverzekeringen.
Het premie-inkomen bestaat voor f 16,6 (14,7) mln uit premies motorrijtuigenverzekeringen. Het restant komt uit brandverzekeringen (f 0,1 mln) – via een pool van verzekeraars – en rechtsbijstandverzekeringen (f 9.000) via SRK.
De schadelast nam toe tot f 10,6 (10,3) mln, met name door het stijgende aantal letselschaden (+18%).
Het brancheresultaat was, evenals in 1993, vrijwel nihil. De bruto winst beliep f 1,2 (1,1) mln, en de winst na belastingen f 0,7 (0,7) mln.

Reageer op dit artikel