nieuws

Onderzoek risicoselectie

Archief

Het College Toezicht Zorgverzekeringen (CTZ) gaat, met het oog op de nieuwe basisverzekering, de mogelijkheden van risicoselectie bij zorgverzekeraars in kaart brengen.

Zelfzorgmiddelen
Begin 2005 komen bepaalde zelfzorgmiddelen die dit jaar uit het ziekenfondspakket werden gehaald, weer in terug in het pakket. Het gaat om vijf groepen van middelen die veelvuldig moeten worden gebruikt door chronisch zieken: laxantia, kalktabletten, middelen voor allergie, voor diarree en maagledigingsmiddelen. De middelen worden dus eventueel uit aanvullende pakketten geschrapt.
Huisarts en no-claim
De kosten voor de huisarts zullen niet meetellen voor de no-claimregeling die in 2005 wordt ingevoerd voor ziekenfondsverzekerden en in 2006 voor alle basisverzekerden. Vast stond al dat de kosten van verloskundige hulp en kraamzorg ook niet meetellen.

Reageer op dit artikel