nieuws

Onderzoek naar neutrale software employee-benefits

Archief

Het management-adviesbureau OSW & Partners heeft het initiatief genomen voor de ontwikkeling van een maatschappij-onafhankelijk softwarepakket op het gebied van employee-benefits.

“Voor assurantietussenpersonen die actief willen zijn op de markt voor employee-benefits is het absoluut noodzakelijk om te beschikken over een adequaat informatiesysteem”, stelt OSW. Volgens het bureau bieden de huidige informatiesystemen die in gebruik zijn bij het intermediair onvoldoende mogelijkheden om de activiteiten op de markt voor employee-benefits te ondersteunen.
“Een adequaat informatiesysteem biedt ten minste een oplossing voor: de intensieve gegevensuitwisseling tussen álle betrokken partijen; de informatievoorziening richting werkgevers (analyses) en werknemers (personal-benefitsstatements); het management van een employee-benefitscontract; database-marketing”,
Veel tussenpersonen willen, om redenen van principiële en praktische onafhankelijkheid, geen gebruik maken van de informatiesystemem die door verzekeraars zijn ontwikkeld. Er worden overigens door een klein aantal leveranciers specifieke softwarepakketten aangeboden. Onder meer uit een onderzoek van de werkgroep employee-benefits van de NVA onder gebruikers blijkt volgens OSW dat aan het gebruik van de beschikbare pakketten nogal wat bezwaren kleven. Omdat het voor tussenpersonen en kleinere maatschappijen geen haalbare kaart is om eigen software voor employee-benefits te ontwikkelen, onderzoekt OSW & Partners nu de mogelijkheid van een samenwerkingsverband. Voor meer informatie: tel. 036-54.00.700 (Arthur Goes).

Reageer op dit artikel