nieuws

Onderzoek naar lasten door toezicht op kleine kantoren

Archief

De Hogeschool Rotterdam gaat onderzoeken in hoeverre de regelgeving van de toezichthouders AFM en DNB als belemmerend wordt ervaren door kleine ondernemers. De onderzoekers richten zich op assurantie-, accountants- en trustkantoren.

Het onderzoek is een initiatief van Spee Belastingadviseurs (Poortugaal) en Multi Management Accountancy (Rotterdam). “In de praktijk constateren wij dat de regels van de AFM en DNB vaak een onevenredig zware belasting vormen voor kleinere assurantiekantoren”, zegt belastingadviseur Ben Spee.
Het onderzoek richt zich met name op de effecten van het kostenniveau. Daarbij gaat het onder andere om de kosten van lidmaatschapsgelden en tijdrovende procedures. “In hoeverre wordt het bestaansrecht van kleine kantoren hierdoor bedreigd?”, aldus mede-initiatiefnemer Ad Bonis.
De onderzoekers gaan verder beoordelen of de marktwerking wordt aangetast door de regelgeving. De resultaten van het onderzoek worden in de tweede helft van dit jaar verwacht.

Reageer op dit artikel