nieuws

Onderzoek naar effecten van eigen risico’s ziektekosten

Archief

Hoe hoog kan de premiekorting voor een ziektekostenverzekering zijn bij het hanteren van eigen-risicobedragen? Dit was een van de vragen in het promotie-onderzoek van Frank Bakker, die als assistent in opleiding verbonden is aan het Instituut Beleid & Management Gezondheidszorg aan de Erasmus Universiteit.

Promovendus Bakker heeft zich in zijn onderzoek onder meer bezig gehouden met de effecten van diverse factoren die een rol spelen bij het bestaan van eigen-risicobedragen. Die factoren zijn: kostendeling, het ‘remgeldeffect’, de invloed op de administratiekosten van de verzekeraar, en (in geval van vrijwillig eigen risico) antiselectie.
Ongeveer drie-kwart van de particuliere ziektekostenverzekeraars bood in 1994 minimaal één polis aan waarbij de extra premiekorting hoger was dan de toename van het bedrag aan eigen risico. Dit fenomeen deed zich vooral voor bij oudere alleenstaanden en ‘oudere’ gezinnen. “Premiekortingen hoger dan het bedrag aan eigen risico kunnen niet alleen op de verwachte eigen betaling (kostendeling) zijn gebaseerd”, aldus Bakker. “In welke mate deze hogere premiekorting gebaseerd is op de antiselectie, het remgeldeffect, het effect op de premieopslag of de marktomstandigheden blijft onzeker.” Het systeem van eigen betalingen zoals dat sinds 1 januari dit jaar in de ziekenfondsverzekering wordt toegepast, komt in het proefschrift niet aan de orde. Toch refereert Bakker aan dit systeem in een van zijn stellingen: “De overheid kan nog veel leren van eigen betalingen in de ‘vrije’ markt”. Als promotor fungeerde prof. dr. Wynand van de Ven en als co-promotor dr. René van Vliet. Bakker was de afgelopen vijf jaar verbonden aan het Instituut Beleid & Management Gezondheidszorg. Hij treedt per 2 juni in dienst van de Groningse zorgverzekeraar RZG. Het proefschrift (‘Effecten van eigen betalingen op premies voor ziektekostenverzekeringen’) inclusief een tien pagina’s tellende samenvatting in het Engels, is te koop voor f 50.
Telefonisch bestellingen via 010-408.85.84 of schriftelijk (EUR, IBMG, t.a.v. Frank Bakker, postbus 1738, 3000 DR Rotterdam).

Reageer op dit artikel