nieuws

Onderzoek naar dispensatiebeleid van bedrijfstakpensioenfondsen

Archief

Op het ogenblik wordt onder de bedrijfstakpensioenfondsen een enquête gehouden naar hun dispensatiebeleid, meldt de Vereniging van Bedrijfstakpensioenfondsen in haar jaarverslag over 1994.

Reden is de toenemende kritiek op de fondsen. De fondsbesturen zouden nauwelijks gebruik maken van hun bevoegdheid om desgevraagd aan werkgevers en werknemers ontheffing te verlenen van hun verplichting om deel te nemen aan het betrokken bedrijfstakpensioenfonds.
“Omdat deze kritiek op geen enkel onderzoek of bestaande gegevens is gebaseerd, heeft de vereniging een ‘werkgroep Dispensatie’ in het leven geroepen om inzicht te verkrijgen in de wijze waarop bedrijfstakpensioenfondsen omgaan met hun bevoegdheid”, aldus de vereniging in haar jaarverslag.
De uitslag is van belang voor de komende discussie met minister Zalm van financiën en staatssecretaris Linschoten van sociale zaken en werkgelegenheid (beide van de VVD) over de marktwerking in de pensioensector. De bewindslieden hebben pensioenuitvoers gevraagd hoe de marktwerking in de pensioensector kan worden verbeterd.
De Vereniging van Bedrijfstakpensioenfondsen wil haar antwoord aan de bewindslieden bekend maken in de ledenvergadering op 28 maart.
Een van de sprekers in de bijeenkomst is staatssecretaris Linschoten, een voorstander van een vrije markt in pensioenen. Hij voert het woord over aanpassingen van de PSW in de lopende regeringsperiode.
De vereniging omvat alle 79 bedrijfstakpensioenfondsen (2,3 mln actieve deelnemers) en werkt intensief samen met het ABP (0,9 mln actieve deelnemers). In totaal nemen in ons land 4,6 mln actieve werknemers deel in pensioenregelingen.

Reageer op dit artikel