nieuws

Onderzoek naar advisering zorgpolis door huisartsen

Archief

Minister Hoogervorst (Volksgezondheid) gaat de Autoriteit Financiële Markten en het College Tarieven Gezondheidszorg laten onderzoeken of het promoten van de Goed In Zorg-verzekering door de Landelijke Huisartsenvereniging (LHV) wel mag.

Huisartsen gaan volgend jaar in hun praktijk de ‘Goed in Zorg-verzekering’ van Meeùs via folders promoten. Aan deze polis heeft de LHV haar keurmerk gegeven omdat “de polis vrije keus van en acceptatie door de huisarts biedt”.
Hoogervorst antwoordde op kamervragen: “Het bevalt mij niet dat een relatief dure polis wordt gepresenteerd als een polis die vrije artsenkeuze garandeert, alsof dat bij andere verzekeringen niet zo is”.
Uit het onderzoek moet onder meer blijken of de huisartsen niet via betere tarieven ongeoorloofd financieel voordeel krijgen. De minister heeft overigens geen problemen met huisartsen die verzekeringen aanbieden of verzekeraars die huisartsenzorg aanbieden.
NBVA
De NBVA vraagt zich af of huisartsen wel mogen adviseren zonder dat zij over een WFD-vergunning beschikken. Zij stelt dat dit niet de bedoeling van de WFD is en vraagt daarom zowel de LHV als toezichthouder AFM om hun visie op deze nieuwe ontwikkeling. Van de LHV wil zij ook weten welke criteria voor het keurmerk worden gehanteerd.
Tevens ziet de NBVA in deze ontwikkeling aanleiding om bij het ministerie van Financiën nogmaals aandacht te vragen voor de mogelijke, ongewenste effecten van de Vrijstellingsregeling. “Onderdelen van die regeling zijn ons al langere tijd een doorn in het oog. We vrezen dat hierdoor allerhande partijen, zoals huisartsen, zonder vergunning en zonder bewezen deskundigheid de consument gaan adviseren over financiële diensten. Dit wordt nu bevestigd door het keurmerk dat LHV heeft toegekend aan de Goed in Zorg Polis van Meeùs/ONVZ”, aldus de belangenorganisatie. De NVA wacht de resultaten van het onderzoek van Hoogervorst af.

Reageer op dit artikel