nieuws

Onderzoek bedrijfssparen: 81% van bedrijven doet mee

Archief

Bedrijven in ons land doen op grote schaal mee aan één of meer bedrijfsspaarregelingen. Dit is één van de uitkomsten van een onderzoek door Heliview in Breda.

Van de zeshonderd bedrijven met vijf of meer medewerkers die onderzoeksbureau Heliview heeft geënquêteerd, zegt 81% mee te doen aan één of meer vormen van bedrijfssparen. Ten opzichte van vorig jaar is volgens Heliview het aantal bedrijven dat aan een spaarregeling deelneemt, fors gestegen.
Het aantal participerende medewerkers is volgens het bureau toegenomen van zo’n 1,3 miljoen vorig jaar naar circa 1,7 miljoen dit jaar. In totaal zou 52% van de medewerkers een spaarregeling via de werkgever hebben.
De bedrijfsspaarregelingen zijn voor 64% ondergebracht bij banken en voor 34% bij een verzekeraar. Bij 12% van de geënquêteerde bedrijven is de regeling ook gekoppeld aan een collectieve lijfrenteverzekering. “Het profiteren van dubbel fiscaal voordeel dient de werknemer veelal zelf te regelen”, aldus Heliview.
Employee-benefits
Uit het bedrijvenonderzoek is verder naar voren gekomen dat medewerkers de mogelijkheid krijgen om collectieve verzekeringen aan te passen aan individuele behoeften. “Employee-benefits worden zo personal-benefits”, aldus Heliview.
Van de onderzochte bedrijven heeft 81% een collectief pensioen geregeld, 70% een collectieve wao-gatpolis, 67% een collectieve vut-regeling, 39% een collectieve ziektekostenverzekering en 27% een collectieve ANW-gatpolis.
Het aantal dat flexibele(re) collectieve verzekeringen aanbiedt, groeit evenwel “slechts langzaam”. Een kleine 90% van de bedrijven beschikt nog steeds over een starre collectieve pensioenregeling, stelt het onderzoeksbureau. “Slechts 10% van deze vestigingen verwacht in de komende twee jaar hun regeling te gaan flexibiliseren, bijvoorbeeld wat betreft de leeftijd van uittreding, dan wel de hoogte van de uitkering.”
Bij de collectieve ziektekostenverzekering heeft 52% van de onderzochte bedrijfsvestigingen een flexibele regeling. Onder meer kunnen eigen risico, verzekeren tandartskosten, en verzekerde klasse bij opname in een ziekenhuis individueel worden vastgesteld.

Reageer op dit artikel