nieuws

‘Onderscheid restitutie- en naturapolis is reinste oplichting’

Archief

“Als consument heb je het wettelijke recht om zelf een zorgverlener uit te kiezen”, stelt DSW-directeur Chris Oomen. “Er is geen verzekeraar die opbelt en zegt dat je per se naar die ene zorgverlener moet en niet naar die andere. Dus als verzekeraars natura- én restitutiepolissen op de markt brengen waarbij het prijsverschil meer dan _ 1 per maand bedraagt, dan is dat je reinste oplichting.”

“Dat je voor een restitutiepolis een hogere premie moet betalen, rechtvaardigen de verzekeraars doordat restitutie in de uitvoering duurder zou zijn. Maar laten we wel wezen, bijna niemand betaalt toch nog zelf zijn rekening? Alle verzekeraars hebben alle ziekenhuizen voor 100% gecontracteerd. Tandartsen hebben geen contracten met verzekeraars. Die hanteren gewoon een vast tarief voor elke handeling die ze uitvoeren. Dus als jij een restitutiepolis hebt lopen bij een verzekeraar waar je op jaarbasis _ 12 of meer voor betaalt dan voor een naturapolis, moet je bij die verzekeraar nooit meer een polis sluiten. Je wordt opgelicht”, stelt Oomen.
“Er wordt misbruik gemaakt van de onwetendheid van de klant. Ik vind dat de overheid en het College voor Zorgverzekeringen (CVZ) breed moeten communiceren wat een naturapolis is en wat een restitutiepolis is en dat het verschil praktisch nul is. CVZ heeft voorlichting in zijn takenpakket, maar laat dit deel van zijn taak liggen.”
Hokje stoppen
Over collectiviteiten kunnen Oomen en Theo van Duivenbode, directeur van Stad Holland, de intermediaire zuster van DSW, zich ook erg druk maken. “Door de overheid is een basisdekking vastgesteld. Vervolgens wordt er door allerlei collectiviteiten een korting geboden van de maximaal toegestane 10%. Inmiddels is 55% van de bevolking collectief verzekerd. Dat betekent dat 45% meebetaalt aan deze collectiviteiten. Hoe zo, geen sprake van kruissubsidie? Het is proletarisch winkelen over de ruggen van onder meer de uitkeringsgerechtigden”, aldus Oomen.
“Ik wil mij niet in een hokje laten stoppen. Ik bepaal zelf wel bij wie ik mij wil verzekeren. Mijn zorgverzekering is namelijk een privé-aangelegenheid”, zegt Oomen. “Prima als je als werkgever korting wilt geven aan je werknemers. Maar betaal die korting dan zelf en niet ten koste van anderen. Wij hebben bij DSW ook collectiviteiten voor bijvoorbeeld zorgpersoneel en uitkeringsgerechtigden. Maar die betalen wel allemaal dezelfde premie als een individueel verzekerde. Als je al iets wilt doen, doe het dan in de aanvullende verzekeringen. Daar kan ik op maat en per branche afspraken maken en kortingen bieden.”
“De zorgverzekering is een prijsmarkt geworden”, vult Van Duivenbode aan. “De afgelopen twee jaar is het alleen maar over prijs gegaan, maar er is maar heel weinig advies gegeven. Hoeveel klanten weten nu exact hoe ze verzekerd zijn. Bijna niemand toch”, aldus Van Duivenbode.
Verlies
Oomen en Van Duivenbode zijn heel stellig in hun mening dat de verliezen van de grote verzekeraars veroorzaakt worden door de collectiviteiten. “Er is geen één verzekeraar die verlies heeft gemaakt op zijn individuele zorgpolissen. Neem dat maar van mij aan”, klinkt het beslist.
“Dat wij elk jaar als eerste de zorgpremie bekend maken, is heel vervelend voor de grote verzekeraars. Dat dwingt ze namelijk om ons te volgen. Ik begrijp ook niet dat ze zo lang nodig hebben om de rekensom te maken. Onzin, die is in twee minuten gemaakt. Zeg dan gewoon dat je de concurrentie niet wijzer wil maken, maar zeg niet dat je nog druk aan het rekenen bent. Dat is onzin. Voor de basisverzekering is de premie die wij afgeven, net kostendekkend. De premie kan met andere verzekeraars misschien een paar tientjes schelen, maar meer ook niet. De overheid geeft elk jaar op Prinsjesdag de rekenpremie af die de gemiddelde zorgkosten dekt. Echt, in twee minuten ben je klaar met rekenen.”
Fusie
Ondanks het fusiegeweld in de zorgbranche ziet Oomen absoluut geen reden waarom DSW zou moeten fuseren met een grotere verzekeraar. “Het hebben van focus is het belangrijkste. Er is voor ons alleen een noodzaak tot samengaan als investeringen in technologie zo hoog worden dat ze over meer verzekerden omgeslagen kunnen worden. Zolang ons kostenniveau lager is dan bij grote verzekeraars, hoef ik niet te fuseren”, aldus Oomen.
Gemeenten
De hypocriete houding van de overheid is beide heren eveneens een doorn in het oog. “Marktwerking prediken, maar zelf eisen dat de zorgverzekering voor het gemeentepersoneel alleen maar gesloten kan worden bij zorgverzekeraar IZA. En als je als personeelslid dat niet wil, kan je fluiten naar de extra korting die in de cao is afgesproken. Dat noem ik geen marktwerking”, aldus Oomen.
“DSW zou gemeenten in de regio Rijnmond moeten verzekeren want wij financieren hier de zorgverleners in de regio. Dat is dan ook de reden dat ik een proces voer tegen de gemeente Rotterdam. In het kader van de marktwerking zouden nu ook andere verzekeraars een kans moeten krijgen. Maar VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) heeft al laten weten voor de goedkoopste polis bij een van de twee of drie grotere verzekeraars te gaan.”
Stad Holland
Stad Holland heeft de premie voor de basisverzekering vastgesteld op _ 1.095 (1.158). Maandelijks is dat een bedrag van _ 91,25. “De premie voor de aanvullende verzekeringen gaat met 6% omhoog in verband met kostenstijgingen en voor een klein deel zit daar ook een verbetering van de solvabiliteit in”, zegt Van Duivenbode.
Nieuw is dat verzekerden van 18-22 jaar bij Stad Holland vanaf volgend jaar gratis verzekerd zijn voor de Standaard AV. Verder heeft de intermediairverzekeraar contracten gesloten met de opticiënketens Pearl, SpecSavers en Eyewish Groeneveld. “Dat staat los van de vergoeding in de aanvullende polis, maar levert wel kortingen op tot 25%.”
‘Vaste klanten’ worden beloond met een voordeelboekje met 24 verschillende soorten kortingen. “Nu eens geen extraatje voor nieuwe klanten, maar voor bestaande klanten.” Stad Holland heeft 62.00o verzekerden en 2.200 tussenpersonen in de boeken.
winkelen over de ruggen van onder meer de uitkeringsgerechtig.den.”
over prijs gegaan, maar er is maar heel weinig advies gegeven.”

Reageer op dit artikel