nieuws

Ondernemerschap

Archief

De praktijk van alledag leert ons, dat de ontwikkelingen in de verzekeringsbedrijfstak elkaar in rap tempo opvolgen. Toekomstscenario’s en branchestudies schetsen moeilijke tijden voor het assurantie-intermediair en in het slechtste geval zelfs de ondergang. De concurrentie is harder geworden en produkten ingewikkelder. Moderne informatiesystemen en gecomputeriseerde databestanden vervangen de traditionele verkoopmethoden van vroeger.

Hoewel er moet worden opgepast voor al te veel pessimisme en zich nog voldoende marktkansen voordoen in het verzekeringsvak, zijn de eisen die aan modern ondernemerschap worden gesteld de afgelopen jaren flink aangescherpt. Als assurantie-intermediair moet je niet alleen het assurantievak verstaan, maar wordt van je verwacht, dat je tegelijkertijd marketeer, jurist, fiscalist en personeelsfunctionaris bent.
Hoewel deze specialistische takken van sport uitermate belangrijk zijn voor de moderne ondernemer, wordt het steeds moeilijker deze kennis allemaal zelf in huis te hebben. Op de ondernemer gerichte activiteiten van ondermeer de branche-organisaties zorgen gelukkig steeds vaker voor ondersteuning van het intermediair. Verzekeraars zelf spelen bovendien een niet te onderschatten rol.
Al was het maar om een goede gesprekspartner te zijn voor de bank, de fiscus of misschien wel een toekomstige fusie/overnamepartij, houdt ‘ondernemer zijn’ meer in dan Fingerspitzengefühl en het bijhouden van vakkennis. Daarom start Assurantie Magazine in samenwerking met Moret, Ernst & Young een nieuwe rubriek onder de naam ‘AM Ondernemen’.
Specialisten uit de Moret-organisatie (o.a. accountants, fiscalisten, marketeers) zullen maandelijks in het kort onderwerpen bespreken waar elk assurantiekantoor van groot tot klein als ondernemer mee te maken krijgt. Zaken als bedrijfsopvolging, het wijzigen van rechtsvorm, de fiscale aspecten van ondernemingsfinanciering en het opstellen van arbeidsovereenkomsten komen aan de orde, vergezeld van overzichtelijke checklists.
De eerste aflevering vindt u in dit nummer, waarin in het kort inzicht wordt gegeven in de methodiek van waardebepaling van assurantieportefeuilles en de factoren die op de waarde van een portefeuille van invloed zijn.
Assurantie Magazine hoopt de lezer met ‘AM Ondernemen’ nog meer van dienst te zijn, naast het brengen van het belangrijkste nieuws uit de branche en het geven de achtergrondanalyses zoals u reeds van ons gewend bent.
Monique van Geenen

Reageer op dit artikel