nieuws

Onderlingen op de bres voor zieke aardappelen

Archief

De FOV-leden Univé, Agriver en Hagelunie gaan samen met de land- en tuinbouworganisatie LTO een onderlinge waarborgmaatschappij in het leven roepen die telers moet verzekeren tegen de besmettelijke aardappelziekte ‘bruinrot’. Het verzekeringsproduct moet klaar zijn vóór april, want dan start het nieuwe aardappelseizoen.

De ziekte bruinrot richtte de afgelopen jaren grote schade aan in de aardappelteelt. Alleen met zeer strenge maatregelen is het te bestrijden. In 1995 veroorzaakte de aardappelziekte nog voor f 20 mln schade. Vorig jaar kon dit door een stringente aanpak worden beperkt tot ongeveer f 1,5 mln.
De afgelopen jaren kwam de schadevergoeding voor de rekening van de aardappeltelers en de overheid. Dit jaar vervalt de overheidssteun. Daarom is gezocht naar een andere oplossing. De nieuwe onderlinge zal in het eerste jaar werken met voorschotpremies die variëren van f 5 per hectare consumptie-aardappelen tot f 48 voor een hectare pootaardappelen. Verwacht wordt dat vrijwel alle 18.000 akkerbouwers zich zullen verzekeren, omdat andere schadevergoedingsregelingen ophouden te bestaan.
Volgens K. Geertsema, directeur van de Hagelunie (Interpolis), gaan Univé, Agriver en Hagelunie gezamenlijk de onderlinge waarborgmaastchappij opstarten. Het is nog niet duidelijk wie van de drie de administratie gaat voeren. Ook de herverzekering is nog niet rond.

Reageer op dit artikel