nieuws

Onderlinge Zwammerdam verslikt zich in pannenkoek

Archief

Onderlinge Zwammerdam is ernstig tekortgeschoten jegens Pannenkoekenboerderij Meerzicht, aldus een recente uitspraak van de Raad van Toezicht Verzekeringen. De Onderlinge moet daarom, voor de tweede maal (!), een bedrag van _ 12.800 betalen aan Marsh.

Het bedrag is het verschil tussen de oorspronkelijk overeengekomen en de later ten onrechte vastgestelde jaarpremie.
Medio augustus 2003 sloot Frans van Vliet van Solidair Assurantiën voor Pannenkoekenboerderij Meerzicht een bedrijfspakketpolis bij de Onderlinge Zwammerdam, tegen een jaarpremie van _ 11.200. Ruim vier maanden later, op 30 december 2003, deelde de Onderlinge haar cliënt per brief mee zich genoodzaakt te zien de overeenkomst met ingang van 1 januari 2004 (twee dagen later!) te beëindigen. Reden: het niet verlengen van een herverzekeringscontract door Interpolis Re.
Eigen houtje
Vervolgens bracht de Onderlinge, op eigen houtje en buiten de pannenkoekenboerderij en Van Vliet om, de verzekering van het risico via Marsh onder bij een pool van verzekeraars, tegen een jaarpremie van _ 24.000 en met ingang van 1 februari 2004.
Volgens de Raad van Toezicht is de Onderlinge op meerdere fronten ernstig tekortgeschoten. De verzekeringsovereenkomst had niet zonder inachtneming van de gebruikelijke opzegtermijn van drie maanden mogen worden opgezegd. De Onderlinge ging nogmaals de fout in door zonder enige opdracht of bevoegdheid de verzekering elders onder te brengen.
Maar ook het feit dat de pannenkoekenboerderij tussen 1 januari en 1 februari 2004 in feite onverzekerd is geweest en daarover met geen woord werd gerept in de brief van 30 december, neemt de daad de Onderlinge kwalijk. “De klacht zal derhalve gegrond worden verklaard.”
Schadepost
Omdat de pannenkoekenboerderij de verzekering met ingang van 1 februari 2006 heeft opgezegd, oordeelde de Raad dat het verschil tussen de oorspronkelijke en de later ten onrechte vastgestelde jaarpremie, een bedrag van _ 12.800, voor de periode van 1 februari 2005 tot 1 februari 2006 door de Onderlinge Zwammerdam moet worden betaald aan de pool van verzekeraars (Marsh).
In afwachting van een uitspraak van het klachteninstituut, had de maatschappij dit verschil ook al voor de periode van 1 februari 2004 tot 1 februari 2005 had betaald. De gang van zaken levert Onderlinge Zwammerdam dus een schadepost op van in totaal _ 25.600.
Meerzicht.

Reageer op dit artikel