nieuws

Onderlinge Waarborg interessant voor MKB

Archief

Een Onderlinge Waarborgmaatschappij kan een interessante verzekeringsvorm zijn voor de dekking van het ziekengeldrisico voor het MKB. Dit concludeert de Raad voor het Midden- en Kleinbedrijf uit een verkennend onderzoek.

Het onderzoek, uitgevoerd door het onderzoekscentrum Recht en Beleid te Leiden, maakt onder meer duidelijk dat een onderlinge-systeem waarschijnlijk financieel gunstiger is dan de huidige gebruikelijke verzekeringsvormen tegen het ziekengeldrisico. De economische voordelen zullen vooral manifest zijn als de verzekeringsfunctie wordt gekoppeld aan een arbodienst en aan de uitvoering van de wettelijke werknemersverzekeringen.
De Raad zal in de loop van dit jaar een vervolgonderzoek presenteren, waarin tevens aandacht wordt geschonken aan de mogelijkheden van een onderlinge waarborgmaatschappij voor het arbeidsongeschiktheidsrisico. Aanleiding voor het onderzoek is de geprivatiseerde Ziektewet, waardoor het risico van loondoorbetaling bij ziekte van de werknemer bij de werkgever is komen te liggen. De juridische voorwaarden waaraan de onderlinge moet voldoen zullen volgens de Raad voor het Midden- en Kleinbedrijf geen onoverkomelijke hindernis vormen.

Reageer op dit artikel