nieuws

Onderlinge voor kuiken- producenten opgericht

Archief

In samenwerking met Interpolis heeft de Nederlandse Organisatie van Pluimveehouders (NOP) de Onderlinge Waarborgmaatschappij Avipol opgericht. De onderlinge dekt de schade van salmonellabesmettingen bij vermeerderingsbedrijven.

Tot voor kort droeg de gehele pluimveesector bij aan het fonds dat bedrijven dekte tegen salmonellabesmettingen. Aanvankelijk steunde ook de overheid dit fonds, maar aan haar deelname kwam onlangs een eind. De staat vond dat de financiering een zaak van het bedrijfsleven zelf was. Een aantal fondsdeelnemers nam de financiële consequenties voor eigen rekenening, en de vermeerderaars (de producenten van broedeieren) en de fokkers voor deze vermeerderaars kwamen alleen te staan. De NOP nam hierop het initiatief tot de oprichting van een onderlinge waarborgmaatschappij voor deze tak van de pluimveesector. Interpolis steunde dit initiatief. De oude vergoedingsregeling werd op 1 januari van dit jaar opgeheven. Interpolis treedt voor Avipol op als herverzekeraar. Verzekerden ontvangen bij constatering van salmonella 75% van de genezingskosten van de ouderdieren en/of kuikens, of 75% van de verwijderingsvergoeding, indien genezing niet mogelijk is.
Het in Zeist gevestigde Avipol staat open voor alle vermeerderaars en fokkers voor vermeerderaars die IKB-erkend zijn. Dit is een kwaliteitswaarborg van de desbetreffende sector.
Het veelzeggende logo van de nieuwe onderlinge.

Reageer op dit artikel