nieuws

Onderlinge van 1719 consolideert winst

Archief

De Onderlinge van 1719 heeft zijn winstcijfers in 1995 geconsolideerd. Het resultaat na belastingen bedroeg f 108.000: f 14.000 minder dan het jaar daarvoor.

De Haarlemse verzekeraar, die direct na overlijden een kapitaal uitkeert voor de bekostiging van een begrafenis, boekte f 477.000 (424.000) aan bruto premie-inkomen, waarvan f 405.000 voor eigen rekening. Het bruto-aandeel periodieke premies was f 461.000. Uitgekeerd werd f 134.000 (116.000). De winstdeling aan de 8.652 polishouders bedroeg f 461.000 (-117.000).

Reageer op dit artikel