nieuws

Onderlinge SAS ziet premievolume slinken

Archief

Onderlinge waarborgmaatschappij SAS in Zoetermeer kampt met een dalend aantal verzekerden. Het premievolume van SAS liep mede daardoor vorig jaar fors terug.

Onderlinge SAS voert ziekteverzuim-, WAO-gat- en Pemba-verzekeringen (tot 1 januari 2003) voor 2.105 (2.148) aangesloten bedrijven met in totaal 15.254 (16.300) verzekerde werknemers. Het premievolume liep in 2003 terug naar e 11,2 (15,0) mln, waarvan e 7,9 (8,9) mln aan ziekteverzuimpremies en e 3,2 (3,4) mln aan WAO-gatpremies. De Pemba-premies daalden tot e 0,2 (2,7) mln door het intrekken van de Pemba-wetgeving voor werkgevers met een loonsom lager dan zes ton. Voor de collectieve regelingen van werkgevers boven deze loonsom zoekt SAS naar een andere verzekeraar “vanwege het te grote risico op een te kleine populatie”. De administratie van SAS wordt verzorgd door Interpolis Mens en Werk Verzekeringen in Zoetermeer.
Het technisch resultaat van SAS verbeterde vorig jaar naar e -33.000 (-337.000). Het nettoresultaat kwam uit op e 8.000 (-232).

Reageer op dit artikel