nieuws

Onderlinge ‘s-Gravenhage betaalt premietaks voor Nederbelgen

Archief

Het Verbond van Verzekeraars heeft met de Belgische toezichthouders afspraken gemaakt over het afdragen van de zogeheten premietaks voor Nederlanders die in België wonen, maar een levenpolis hebben bij een verzekeraar in ons land. Onderlinge ‘s-Gravenhage heeft besloten deze taks niet aan de klant door te berekenen.

De premietaks is een soort assurantiebelasting van 1,1% over de premie die de Belgische overheid sinds twee jaar heft op levensverzekeringen waarvan het risico zich in België bevindt. Ook Nederlandse verzekeraars moeten deze premietaks afdragen. Nu is afgesproken dat zij over 2006 slechts 0,55% hoeven af te dragen; daarna geldt het normale tarief. De premietaks moet door Nederlandse maatschappijen eenmaal per jaar worden voldaan, terwijl de eigenlijke regeling uitgaat van een maandelijkse afdracht. “Wij hebben deze afspraken gemaakt om de uitvoeringstaak zo veel mogelijk te beperken”, licht Verbondswoordvoerder Hennie Zoontjes toe.
Doorberekenen
Onderlinge ‘s-Gravenhage heeft inmiddels besloten de belasting voorlopig niet door te berekenen aan verzekerden die in België (gaan) wonen. “Wij behouden ons overigens het recht voor deze premietaks in de toekomst alsnog door te berekenen aan de betrokken deelnemers.” De onderlinge heeft zelf nog niet in beeld hoeveel polishouders er precies in België wonen. Marktbreed is evenmin bekend om hoeveel polissen het gaat.

Reageer op dit artikel