nieuws

Onderlinge: geen provisie meer bij waardeoverdracht

Archief

Levensverzekeraar Onderlinge ‘s-Gravenhage heeft het intermediair laten weten, dat er geen provisie meer wordt gegeven op inkomende waardeoverdrachten van pensioenaanspraken.

Dat hiertoe nu besloten is, kan volgens de maatschappij worden verklaard uit de omstandigheid dat zij steeds meer met pensioenen te maken krijgt sinds de introductie van haar GarantiePlusPensioen. “In het verleden hebben we niet of nauwelijks met dit soort zaken te maken gehad en in voorkomende gevallen werd dan een ad hoc oplossing gevonden.”
Voortaan worden koopsommen uit waardeoverdracht in het geheel aangewend voor de verhoging van pensioenaanspraken. In verband hiermee worden inkomende waardeoverdrachten op een afzonderlijke pensioenverzekering geadministreerd.
De maatregel van de Onderlinge ‘s-Gravenhage ligt in de lijn van een in 1996 uitgebracht advies van het Verbond van Verzekeraars.

Reageer op dit artikel