nieuws

Onderhandelingsresultaat vakbonden en Centraal Beheer

Archief

De vakorganisaties hebben met Centraal Beheer een onderhandelingsresultaat bereikt voor een nieuwe 1-jarige cao die loopt tot 1 april volgend jaar. De leden spreken zich op 8 juli uit over het akkoord.

Het onderhandelingsresultaat dat de goedkeuring heeft van de raad van bestuur van Achmea Groep waarvan Centraal Beheer onderdeel is, omvat onder meer een structurele loonsverhoging van 2,75%. Deze verhoging wordt uitbetaald in september a.s. met terugwerkende kracht tot 1 juli.
Naast de loonsverhoging is er overeenstemming bereikt over de bedrijfstijdverlenging. Daarbij wordt zo veel mogelijk aangesloten op de diverse proefprojecten die in de afgelopen twee jaar zijn gehouden. Gehandhaafd wordt de bedrijfstijd (8.00-21.00 uur) op maandag tot en met donderdag. Op vrijdag (8.00-21.00 uur) en op zaterdag (9.00-17.00 uur) gaan andere bedrijfstijden gelden dan tijdens de proefprojecten.
Verder zijn er afspraken gemaakt over de beperking van het aantal te werken avonden (6) en zaterdagen (1) per periode van 3 weken, over de vormgeving van de 36-urige werkweek (4 werkdagen van 9 uur), en over de relatie met overige arbeidsvoorwaarden.
Deeltijd-werkers kunnen kiezen tussen een verkorting van de arbeidsduur met 10% of een inkomensverhoging van 11,1% bij een gelijkblijvende arbeidsduur.
Gedurende het cao-jaar zal Centraal Beheer voor allochtonen 15 bovenbudgettaire werkervaringsplaatsen creëren.
Het ANW-gat zal worden gedicht tot 1 januari 1998 via een collectieve regeling waarvan de kosten voor rekening komen van de werkgever.

Reageer op dit artikel