nieuws

Onderhandelingen over cao SNS Reaal afgebroken

Archief

De Unie zegt de onderhandelingen over een nieuwe cao voor ruim 6.000 medewerkers van SNS Reaal te hebben afgebroken. 

Struikelblok is de aanvulling van het tweede ziektejaar tot 100% van het laatstverdiende loon. SNS Reaal wil deze doorbetaling in het tweede ziektejaar beperken tot 70% conform het najaarsakkoord. De Unie vindt dat onbespreekbaar. “Aangezien dit een zeer zwaar punt is, heb ik de onderhandelingen afgebroken”, aldus bestuurder Ewoud Teerink. Hij wil eerst met de kaderleden overleggen hoe verder te gaan.
De Unie vindt dat het wel mogelijk is om het tweede ziektejaar tot 100% van het brutoloon aan te vullen, op voorwaarde dat er tevens aanvullende afspraken worden gemaakt over reïntegratie van de zieke werknemer.

Reageer op dit artikel