nieuws

Ondanks ledenverlies ziet HAC steeds weer nieuwe gezichten

Archief

De Haagse Assurantie Club behoort niet tot de oudste, maar wel tot de chicste chicste assurantieclubs die ons land rijk is. Al geldt de toevoeging chic vooral voor het verleden. “Het was altijd een echte herenclub, maar dat is de laatste tijd wel minder”, zegt voorzitter Willem Haasnoot. “We willen de leden nu naast een interessante lezing gewoon een leuke avond bezorgen.”

Het weer opkrikken van het teruggelopen ledenaantal speelt bij elke assurantieclub een belangrijke rol. Zo ook bij de HAC: de afgelopen zeven jaar kromp het ledenbestand met meer dan de helft. “We proberen onder meer door het toestaan van introducés meer mensen naar de club te brengen”, zegt Haasnoot. “En dat werkt wel: ik zie elke keer weer nieuwe gezichten. Er zijn tijden geweest dat we bij lezingen 150 bezoekende leden hadden, maar nu hebben de leden blijkbaar minder tijd voor verenigingsavonden. En wat ook een rol speelt, is dat men minder vakinteresse heeft”, geeft Haasnoot toe.
“Het belangrijkste is dat je je afvraagt wat je doel is. Wij willen mensen gewoon een goede avond bezorgen in collegiale sfeer, waarbij men het netwerk kan uitbreiden. Dat is niet onbelangrijk in de huidige maatschappij waar ‘eigen ondernemerschap’ voorop staat.” Verjonging van het ledenbestand moet mede voortkomen uit de leden zelf, vindt Haasnoot. “Neem als ouder lid eens een jongere collega of een andere bekende uit het vak mee naar een HAC-avond.”
Uiteraard heeft de HAC een bijdrage geleverd aan de totstandkoming van de stichting FiDi/Pé in de regio West en Midden, waar de HAC met acht andere clubs deel van uitmaakt. Voor het volgen van workshops en cursussen bij de stichting betalen de leden van een speciale lagere ledenprijs. Ook hierdoor verwacht Haasnoot de dalende lijn van het ledental bij de HAC om te zetten in een stijgende lijn. “Door het volgen van één workshop heb je de contributie er al uit.” Volgens Haasnoot is dat voor de werkgever een goede reden de werknemers te adviseren lid te worden van een assurantieclub. “Ze profiteren zo mee van het geldelijk voordeel.”
Wat stijver
De HAC slaagt er in ieder geval in om één van de prominente HAC-leden, OOM-directeur Jelle Visser, een leuke avond te bezorgen. “Ik ga niet naar alle lezingen, maar ben hier toch wel meer dan vijf keer per jaar te vinden. Het is nu eenmaal zo dat niet alle onderwerpen voor iedereen even interessant zijn.”
Een minder prominent lid is Henk Stemfoort van Stemfoort Financiële Diensten in Den Haag. Hij was eerder al lid van de Upac en de Gooische Assurantie Club en dus de aangewezen persoon om een vergelijking te maken: “Kennisoverdracht is voor mij de enige reden om lid te zijn”. Hoewel de sfeer bij de club de laatste jaren volgens Haasnoot wat losser is, drukt Stemfoort de HAC nog een duidelijk stempel op. “Het belangrijkste verschil met de andere clubs waar ik lid van ben geweest, is dat het er hier wat ‘Haagser’ aan toe gaat. Het is wat stijver dan in het midden van het land, heb ik het idee.”
Beursbengel
De HAC werd in december 1948 opgericht en is ontstaan uit de Haagse afdeling van de ABC, die sinds juli 1946 actief was. Het ledenaantal liep door de jaren heen op van zo’n tweehonderd bij de start tot circa 2.500 medio jaren negentig. De ontkoppeling van clublidmaatschap en het volgen van opleidingen zette een stevige daling in. In 1995 werden de opleidingsactiviteiten overgedragen en sindsdien is het ledenaantal ruim gehalveerd, ook doordat onlangs nog het ledenbestand is opgeschoond en eind vorig jaar is besloten geen betaald collectief abonnement te nemen op de Beursbengel. Dat blad was sinds de fusie tussen Nibe en SVV ‘gratis’ voor leden van assurantieclubs. Dat leverde Nibe-SVV echter jaarlijks een tekort op, zodat vanaf dit jaar clubs weer moeten betalen voor de Beursbengel. “Je kunt je afvragen of we echt rouwig moeten zijn om het verlies van leden die alleen maar lid waren vanwege de Beursbengel”, vindt Haasnoot. “Hun motivatie is dan wel erg mager. Bovendien moesten de clubs tot een paar jaar geleden ook altijd meebetalen aan de uitgave van het blad; dat werd echter veelal afgedekt door de ontvangsten uit het geven van opleidingen.”
Van Barneveld
De grote man uit de geschiedenis van de HAC is ongetwijfeld H. van Barneveld (erelid Kees Eijkenduijn: “Ik weet zijn voornaam niet eens. Vroeger zeiden we altijd ‘meneer’ tegen hem”). Hij was de man die de eerste HAC-cursus, Algemene Assurantiekennis, opzette, schreef en doceerde. De cursus, eerst gegeven met losse stencils, groeide later uit tot het bekende standaardwerk Algemene Assurantiekennis en werd al snel ‘het boek Van Barneveld’ genoemd. Het was jarenlang dé basisopleiding voor velen in het verzekeringsbedrijf. Ook bij de oprichting van de Stichting Vakontwikkeling Verzekeringsbedrijf (SVV) en de Stichting Examens Assurantiebedrijf (SEA) zijn de HAC en Van Barneveld nauw betrokken geweest.
In 1995 werd samen met de Leidse Assurantie Club het Assurantie College opgericht, waarvan Kees Eijkenduijn directeur werd. Het college organiseerde vanuit Voorburg alle cursussen voor leden van beide clubs, wat per seizoen ruim tweeduizend inschrijvingen opleverde. Sinds de eind jaren negentig ingezette centralisatie van het assurantieonderwijs beperkt de HAC zich op opleidingsgebied tot het geven van praktijkgerichte workshops.
Enquête
De HAC heeft onlangs een enquête gehouden waaraan uiteindelijk 109 leden (zo’n 10%) hebben meegedaan. Ruim 60% van de ondervraagden gaf aan niet regelmatig op bijeenkomsten te komen. Bijna eenderde is het laatste seizoen nooit bij een HAC-avond geweest. Als belangrijkste reden voor afwezigheid wordt aangegeven dat men geen tijd heeft. Eén op de vijf leden vindt de onderwerpen die op zo’n avond aan de orde komen, niet interessant. Opvallend is minder dan een procent aangeeft alleen lid te zijn voor De Beursbengel.
De onderwerpen die men het liefst behandeld zou zien op een HAC-avond, zijn de Wet Financiële Dienstverlening (30%) en schadeverzekeringen (24%). Hoog scoren ook actuele zaken (18%), pensioenen (15%) en fiscale wetgeving (15%). De meerderheid van de leden vindt dat de bijeenkomsten ’s avonds gehouden moeten worden.
Geen diner
Vaste prik was lange tijd het gezamenlijke diner dat voorafgaand aan lezingen werd gehouden. Maar ook dat is inmiddels verleden tijd. Haasnoot: “We zijn ermee gestopt omdat er uiteindelijk nog maar een stuk of tien mensen aan deelnamen, onder wie dan ook nog eens het voltallige bestuur. Bovendien konden wij zo’n etentje altijd voor een laag bedrag regelen. Maar de cateraar ging, misschien niet helemaal toevallig, failliet. Toen werd het voor ons tijd om daarmee op te houden”.
Wat wel is gebleven, is de altijd goed bezochte borrel na afloop van de lezingen. Vast patroon is dat de drankjes gratis zijn tot een door bestuurslid Dolf Tielkemeijer te bepalen tijdstip.
Voorzitter: Willem Haasnoot (Beijer)
Secretaris: Ernst Wolf (NN)
Penningmeester: Mike Tomey (Rabobank) @PLI = Bestuurslid: Dolf Tielkemeijer (Generali)
Regio: Den Haag en omstreken.
Aantal leden: 1.107.
Contributie: e 20 per jaar.
Opgericht: 18 december 1948.
Website: www.haagseassurantieclub.nl
Het bestuur van de HAC: v.l.n.r. Dolf Tielkemeijer, Willem Haasnoot, Mike Tomey en Ernst Wolf.

Reageer op dit artikel