nieuws

Omzettingsactie PVF Hypotheken

Archief

PVF Hypotheken (voorheen GAK Hypotheken) gaat actie voeren voor omzetting van annuïteiten- en lineaire hypotheken naar spaarhypotheken.

De omzettingsactie wordt in samenwerking gehouden met het intermediair. Cliënten die voor 1991 een lineaire of annuïtenlening hebben gesloten, worden per brief uitgenodigd over te stappen naar een spaarhypotheek en daartoe contact op te nemen met hun tussenpersoon.
De omzettingskosten bedragen f 750. De lopende rente wordt met 0,3% verhoogd. Het intermediair ontvangt voor zijn bijdrage 0,75% over de restant-hoofdsom.

Reageer op dit artikel