nieuws

Omzetmissers bij afwezigheid op Internet

Archief

Financiële dienstverleners die geen Internetsite hebben, laten flinke omzetkansen liggen. Internet is voor bepaalde groepen consumenten, vooral impulsieve kopers, een belangrijke aanvullende informatiebron op basis waarvan tot de aankoop wordt besloten.

Tot deze conclusie komt Pauline Plasmeijer, werkzaam bij Centraal Beheer, in haar proefschrift ‘De invloed van Internet op extern informatiezoekgedrag bij de aankoop van financiële diensten’.
In het pre-internettijdperk bepaalden bedrijven wat de consumenten over hun producten te weten mochten komen en op welke manier. Tegenwoordig ligt het initiatief veelal bij de koper. Zeker voor consumenten die via Internet hun aankoopbeleid bepalen. “Als je niet op Internet aanwezig bent, word je niet gevonden en kun je dus ook niets verkopen,” aldus Plasmeijer.
Beslissers
Plasmeijer onderscheidt in haar onderzoek vier typen informatiezoekers: de gefundeerde beslisser, de ongefundeerde beslisser, de eeuwig zoekende beslisser en de impulsieve beslisser.
Alle typen maken gebruik van informatie die het Internet verschaft. Opmerkelijk is echter dat de impulsieve beslisser, onzeker en ongestructureerd, de grootste groep gebruikers vormen. Impulsieve beslissers vragen tot 214 procent vaker informatie op via Internet dan via de ouderwetse kanalen. De gefundeerde beslissers hebben Internet ook ontdekt (180 procent vaker informatie).
Conclusie
Uit het onderzoek van Plasmeijer blijkt dat Internet het zoekgedrag naar informatie van bepaalde typen consumenten sterk beïnvloedt. Bij twee typen leidt het zelfs tot bijna een verdubbeling of zelfs meer dan een verdubbeling van de behoefte aan informatie. Plasmeijer stelt dan ook dat Internet een verkoop- en communicatiekanaal is dat niet de traditionele kanalen als de telefoon, schriftelijk verkeer en de fax vervangt, maar deze juist aanvult.
Plasmeijer promoveerde op 20 mei aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam.

Reageer op dit artikel