nieuws

Omzetdaling Zwitserleven

Archief

De premieomzet van Zwitserleven is vorig jaar met 19% gedaald tot € 1

034 mln. Exclusief eenmalige omzetbaten was er een lichte groei tot € 994 (982) mln. De winst daalde tot € 65 (100) mln. In 2004 hield Zwitserleven nog € 59 mln over aan de verkoop van de hypotheekportefeuille aan NIB Capital.

Reageer op dit artikel