nieuws

Omzetdaling bij Zwitserleven

Archief

Bij Zwitserleven is de premieomzet vorig jaar met 19% gedaald. Exclusief eenmalige omzetbaten werd in Amstelveen echter een lichte groei gerealiseerd.

De eenmalige posten betreffen de overname van de pensioenportefeuille van De Goudse in 2004 (koopsom _ 300 mln) en van de maatschappij DNB Verzekeringsfonds in 2005 (koopsom _ 40 mln). Inclusief deze eenmalige premiebijdragen is Zwitserleven vorig jaar uitgekomen op een premieomzet van _ 1.034 (1.282) mln.
Het nettoresultaat van de Swiss Life-dochter daalde tot _ 65 (100) mln. Ook hier past een majeure nuancering: in 2004 hield Zwitserleven _ 59 mln over aan de verkoop van z’n hypotheekportefeuille aan NIB Capital.

Reageer op dit artikel