nieuws

Omzet zorgverzekeraars afgenomen

Archief

De omzet van zorgverzekeraars is na de invoering van de Zorgverzekeringswet licht afgenomen. Dat blijkt uit een analyse van het Centrum voor Verzekeringsstatistiek (CVS).

De afname is volgens het CVS te wijten aan de relatief lage premie waar de basisverzekering voor is aangeboden. Als mogelijk tweede oorzaak noemt het CVS dat verzekeraars zijn uitgegaan van een beperkte stijging van de schadelast, terwijl die in de praktijk veel hoger is uitgevallen.
De cijfers van de marktomvang geven volgens het CVS wel een vertekend beeld. “Als naar absolute bedragen wordt gekeken, is het premievolume van de private zorgverzekeraars in 2006 namelijk sterk gegroeid. Dat komt omdat de voormalige ziekenfondsen nu ook tot de private markt horen”, luidt de logische verklaring.
Het CVS schat het gezamenlijk premievolume van de zorgverzekeraars over 2006 op _ 30 mld. Volgens toezichthouder DNB bedraagt de omzet _ 29,7 mld, waarvan 26,4 mld voor rekening van de basisverzekering komt en _ 3,3 mld voor de aanvullende verzekeringen.
Prognose
Het CVS schat het premievolume van de totale sector Zorg, naast ziektekosten ook aov en ongevallen, op ongeveer _ 33 mld. “Ten opzichte van de sectoren Schade en Leven neemt het gewicht van de sector Zorg daarmee toe tot 47% van de totale verzekeringsmarkt. Maar het blijven prognoses”, benadrukt het CVS.

Reageer op dit artikel