nieuws

Omzet VVVA stijgt fors

Archief

VVAA had in 2003 een brutopremie-omzet van e 140 (133) mln. Het technisch resultaat uit schade- en levensverzekeringen kwam uit op e 13,4 (9,9) mln.

VVAA, verzekeraar en belangenbehartiger van (para)medici, had vorig jaar uit schadeverzekeringen een brutopremie-inkomen van e 78,6 (74,1) mln, voornamelijk afkomstig uit ziektekosten- en autoverzekeringen. Het technisch resultaat in de schadesector steeg van e 7,3 mln naar e 11,4 mln.
VVAA is mederisicodrager van Medifire en Medirisk, twee onderlingen waarin ziekenhuizen en andere medische instelling hun brandverzekering, respectievelijk hun medische aansprakelijkheid hebben ondergebracht. VVAA voert ook het management over deze onderlingen.
In de levensector had VVAA een brutopremie-inkomen van e 61,3 (59,2) mln en een technisch resultaat van e 2,0 (2,6) mln.
Groepsomzet
De VVAA behartigt via de Vereniging VVAA (enig aandeelhouder van de VVAA-groep) de belangen van zo’n 80.000 (para)medici en doet dit onder meer via eigen bureaus voor rechtsbijstand, praktijkadvisering, belastingadvies, accountancy en vermogensbeheer. Ook heeft VVAA een eigen assurantiekantoor en een reisbureau. Uit deze zaken haalde VVAA een inkomen van e 33 (29) mln.
De groepsomzet van VVAA bedroeg e 237 (220) mln. Behalve de inkomsten uit verzekeringen en uit genoemde bureaus, gaat het om e 52 (52) mln aan beleggingsopbrengsten en e 12 (6) mln opbrengsten uit FBS Bankiers. VVAA nam medio 2002 een financieel belang van 75% in deze bank en zal in 2005 de overige 25% overnemen.
De VVAA-groep had een resultaat voor belastingen van e 20,5 (11,1) mln en een nettogroepswinst van e 12,9 (7,5) mln. Het groepsvermogen steeg van e 90 mln naar e 94 mln.

Reageer op dit artikel