nieuws

Omzet verzekeringen ING fors omhoog in ons land

Archief

De omzet van ING is in de eerste helft van dit jaar fors gestegen. De bankverzekeraar boekte in ons land een groei van 19% tot f 21.228 (17.793) mln, waarvan f 15.743 (12.746) mln (+23,5%) in verzekeringen.

Het levenbedrijf boekte – exclusief een koopsompost van f 461 mln in het eerste halfjaar van 1998 – een brutopremiegroei van 5,1% tot f 2.252 mln.
Het schadebedrijf deed het nog beter met een stijging in brutopremie van 7,3% tot f 966 mln, met name door toedoen van de branches Motor, Inkomen, Ongevallen en ziekte.
De brutopremie-omzet in (ex-)greenfields nam toe tot f 2.230 (1.842) mln.
Het brutoresultaat in ons land steeg naar f 2.913,3 (2.576,1) mln, waarvan f 1.754,2 (1.430,2) mln in verzekeringen. Het levenbedrijf zag de brutowinst toenemen met 22% tot f 881,5 (722,5) mln. Het schadebedrijf boekte een winststijging van f 15,4 mln (+11%) tot f 171,9 mln door betere resultaten in Brand en Overige varia en slechtere resultaten in Motor en Inkomen, Ongevallen en ziekte.
Wereldwijd
Wereldwijd boekte ING een omzetgroei met ruim 14% tot f 49.198 (42.992) mln, waarvan in verzekeringen f 37.772 (32.187) mln.
Het brutopremie-inkomen steeg met 5% naar f 23.082 (22.077) mln, waarvan in Leven f 18.912 (17.535) mln. De opbrengst uit beleggingen met ruim 23% naar f 11.382 (9.220) mln. Het assurantiebedrijf boekte een provisie-omzet van f 103,6 (79,3) mln, een groei van ruim 30%.
Het brutoresultaat wereldwijd beliep f 8.522 (4.943) mln, waarvan netto f 7.298,7 (3.841,1) mln. De winst van het verzekeringsbedrijf werd ruim verdubbeld tot bruto f 5.293,3 (2.512,2) mln, waarvan f 1.291,4 (1.130,5) mln in Leven en f 180,7 (209,4) in Schade. De totale nettowinst beliep f 4.826,1 (2.124,4) mln.

Reageer op dit artikel