nieuws

Omzet van Nationale Borg stijgt naar ruim f 65 mln

Archief

Nationale Borg (ING), aanbieder van bankgaranties, fraude- en geldverzekeringen, heeft vorig jaar een premie-inkomen bereikt van f 65,5 (61,0) mln.

De maatschappij spreekt van een voortgezette groei van bankgaranties en borgtochten. “Het gaat daarbij met name om douane- en EU-garanties en om uitvoerings- en leveringsgaranties voor bouwprojecten en kapitaalgoederen”, aldus Nationale Borg. In het directe garantie- en verzekeringsbedrijf werd een omzetstijging van 17,5% gerealiseerd.
Daarnaast herverzekert Nationale Borg gelijksoortige risico’s afkomstig van collega-verzekeraars in binnen- en buitenland. In het herverzekeringsbedrijf bedroeg de omzetgroei 3,7%.
Het totale bedrag waarvoor de maatschappij de verplichtingen van Nederlandse en Belgische cliënten garandeert, steeg tot f 4,6 (4,0) mld.
Lager resultaat
Het verzekeringsresultaat liep, vooral onder invloed van enkele grote schades, terug tot f 9,0 (9,9) mln. De nettowinst beliep f 10,0 mln tegen f 15,3 mln in 1998, toen de winst een impuls kreeg door een uitzonderlijke bate van f 4,7 mln (verkoop van participatie in NCM).

Reageer op dit artikel