nieuws

Omzet uit levensverzekeringen in de min bij ING Nederland

Archief

De premieomzet uit levensverzekeringen is bij ING Nederland vorig jaar met bijna _ 400 mln geslonken. De omzetdaling (relatief -6,4%) komt op het conto van Nationale-Nederlanden. Hogere tarieven zijn daarvan de oorzaak, zo stelt ING over zijn Nederlandse vlaggenschip.

ING’s premieomzet uit levensverzekeringen daalde in ons land tot _ 5.449 (5.823) mln. Nationale-Nederlanden incasseerde aanzienlijk minder koopsomstortingen en premies uit collectieve pensioencontracten.
De premieomzet van het levenbedrijf van RVS steeg wél. De groei bedroeg 4,4%, wat moet neerkomen op een premieomzet van iets meer dan _ 500 mln.
Winstgevendheid
De totale koopsomproductie van ING Nederland daalde met 17% tot _ 1.413 (1.709) mln. Maar ook de productie van polissen tegen periodieke premiebetaling daalde: met ruim 5% tot _ 168 (178) mln. ING wijt de omzetdaling aan het feit dat NN de tarieven heeft verhoogd om de winstgevendheid te verbeteren. Dat laatste is in elk geval terug te zien in de waarde van de nieuwe productie. De zogeheten embedded value ging flink omhoog naar _ 95 (58) mln.
Van een goede jaarvergelijking is overigens geen sprake, omdat de 2004-cijfers betrekking hebben op de eerste drie kwartalen van dat jaar en het slotkwartaal van 2003. De 2005-cijfers zijn wel reëel.
Het totale resultaat van het Nederlandse levenbedrijf steeg met 20% tot _ 1.220 mln. Dat lag onder meer aan hogere beleggingsopbrengsten en aan het vrijvallen van een voorziening (groot _ 98 mln) voor arbeidsongeschiktheid als gevolg van wetswijzigingen.
WAO-gatpremies
De premieomzet uit schadeverzekeringen daalde in Nederland met 3% tot _ 1.642 (1.693) mln. De aan ONVZ verkochte portefeuille ziektekostenverzekeringen is hierin niet verwerkt. De omzetdaling wordt toegeschreven aan de terugbetaling van WAO-gatpremies. Dat verlies kon niet worden gecompenseerd door gestegen premie-inkomsten uit brandverzekeringen, het gevolg van tariefsverhogingen.
Het resultaat Schade verbeterde sterk tot _ 369 mln (+35%).
Hypotheken
De totale hypotheekportefeuille van ING Nederland steeg met 13,4% tot _ 91,5 (80,7) mld. Door de lage rentestand komen de marges steeds sterker onder druk te staan, aldus ING. Op de korte termijn echter leveren de boeterentes die voortkomen uit voortijdig overgesloten hypotheken juist extra inkomsten op.
Personeelsreductie
Voortdurende investeringen in de ICT-systemen bij NN zorgden voor in totaal _ 39 mln aan kosten. Bij NN verdwenen overigens al vijfhonderd arbeidsplaatsen, waar een inkrimping van tweehonderd was gepland. De personeelsreductie die mei vorig jaar werd aangekondigd gaat in totaal ten koste van duizend van de 6.200 NN-werknemers.
Die sanering moet jaarlijks een besparing van _ 235 mln gaan opleveren. Het gaat vooral om administratieve krachten, die door toenemende automatisering overbodig worden. Om dezelfde reden is het aantal externe arbeidskrachten gereduceerd van 1.460 (september 2004) tot 840.
ING Groep behaalde wereldwijd een 25% hogere nettowinst van _ 7,2 miljard. Van die winst komt 45% uit het verzekeringsbedrijf. De verzekeringsomzet steeg met 5% tot ruim _ 45 mld brutopremie, waarvan 85% voor levensverzekeringen.
ING Nederland 2005 2004
Brutopremieomzet 7.091 7.516
wv. Leven 5.449 5.823
wv. Schade 1.642 1.693
Brutowinst 1.589 1.290
wv. Leven 1.200 1.017
wv. Schade 369 273
Mutaties in bestuur
De raad van bestuur van ING Groep wordt in april verjongd. Vetrekkende mensen zijn Fred Hubbell (54), Alexander Rinnooy Kan (56) en Hans Verkoren (59). Er zijn vier nieuwkomers: Hans van der Noordaa (44), Dick Harryvan (52), Tom McInerney(49) en Jacques de Vaucleroy (45).
Van der Noordaa neemt de taken van Rinnooy Kan over wat betreft Azië en de Pacific. Van der Noordaa is nu directievoorzitter van ING Retail (Postbank, ING Bank en RVS); een opvolger is hier nog niet benoemd.
Harryvan lost zijn landgenoot Verkoren af als leidinggevende van ING Direct, waarvan hij al directielid was. De Amerikaan McInerney vervangt Hubbell (ex-Equitable of Iowa) als verantwoordelijke man voor de Verenigde Staten. De Belg De Vaucleroy krijgt de Europese verzekeringsactiviteiten onder zijn hoede.

Reageer op dit artikel