nieuws

Omzet Stad Rotterdam na 6 maanden boven f 2 mld

Archief

De omzet van Stad Rotterdam is in de eerste helft van dit jaar gestegen tot f 2.040 (1.794) mln. Het bruto premie-inkomen nam toe tot f 1.425 (1.265) mln. De netto winst groeide tot f 62,2 (54,9) mln.

De grootste premiestijging noteerde het schadebedrijf dat uitkwam op f 778 (659) mln. De groei is vooral te danken aan de 100% consolidatie (1995: 48%) van de resultaten van reisverzekeraar Europeesche. In deze gespecialiseerde maatschappij heeft Stad Rotterdam een meerderheidsbelang van 80% opgebouwd.
Ook de hogere resultaten in ziekte en ongevallen, auto en brand droegen hieraan bij. “De productie van verzekeringen ter dekking van het Ziektewet-gat is groot. De effecten ervan op resultaat en omzet worden pas in het tweede halfjaar zichtbaar”, aldus Stad Rotterdam. De bruto winst steeg met bijna 29% tot f 45,2 mln.
Levenbedrijf
Het levenbedrijf van Stad Rotterdam boekte een premie-inkomen in de eerste zes maanden van dit jaar van f 648 (606) mln. De koopsomproductie nam af.
De bruto winst nam toe tot f 52,9 (49,4) mln.
De nieuwe hypotheekproductie groeide met bijna 23% tot f 0,9 (0,7) mld. Het bruto resultaat van de SR-Bank steeg tot f 11,6 (10,1) mln.

Reageer op dit artikel