nieuws

Omzet ING Verzekeringen in ons land boven f 30 mld

Archief

Met een groei van ruim 29% kwam de omzet van ING Verzekeringen in ons land vorig jaar boven de f 30 mld. De brutopremie steeg met 11% (1998: 10%) naar f 14.298 (12.881) mln, en dat is opnieuw 29% van het brutopremie-inkomen wereldwijd. De brutowinst in ons land steeg naar f 3.733,4 (3.176,8) mln.

Het brutopremie-inkomen Leven steeg met 11,6% tot f 10.767,3 (9.652,2) mln. “De koopsomproductie vertoonde een verheugende groei”, aldus scheidend bestuursvoorzitter Godfried van der Lugt die begin mei wordt opgevolgd door Ewald Kist, een man uit de NN-stal.
Het levenresultaat in ons land verbeterde met 20,3% tot f 1.890,8 (1.571,2) mln, onder meer dankzij een buitengewone dividendopbrengst van f 136,6 en verkoopwinsten van f 79,4 mln.
De brutopremie uit landen waar ING het levenbedrijf vanaf de grond heeft opgebouwd (greenfields), is gestegen met 26% naar f 4.850,4 (3.849,5) mln, waarvan f 4.310,5 (3.444,4) mln in voormalige greenfieldlanden. Vooral de activiteiten in Centraal Europa, Italië, Zuid-Korea en Taiwan droegen in grote mate bij aan deze groei. In Spanje liep de brutopremie terug door reorganisatie van de verkooporganisatie.
Het resultaat van (ex-)greenfieldlanden steeg spectaculair tot f 110,2 (41,9) mln, met name door hogere winsten in Polen, Hongarije, Griekenland en Mexico. In de jonge greenfieldlanden werd verlies geleden: f -143,2 (-105,8) mln.
Schadebedrijf
De brutopremie Schade kwam vorig jaar uit op f 3.530,3 (3.228,4) mln, een groei van 9,4%. Vooral de stijging van de premies ongevallen en invaliditeit waren hieraan debet, aldus ING.
De premie Ziekte en ongevallen ging omhoog met 20% naar f 1.540 (1.283) mln. Ook de branches Motorrijtuigen – van f 705,2 naar f 753,7 mln – en Varia – van f 317,3 naar f 330,6 mln – zorgden voor een positieve impuls. In Transport en Brand werd licht premieverlies geleden.
Het resultaat Schade steeg met 15,2% tot f 350,4 (304,1) mln, hoofdzakelijk dankzij sterk verbeterde uitkomsten van de branches Brand – van f 72,7 naar f 114,6 mln – en van Varia (van f 8,8 naar f 39,7 mln). In Motorrijtuigen en Transport daalden de resultaten tot nul.
De provisie uit bemiddeling in verzekeringen door het assurantiebedrijf van ING Bank nam toe met bijna 16% tot f 196,1 (169,7) mln.
Kredietverlening
De bancaire kredietverlening in ons land steeg met 16,7% tot f 204,9 (190,0) mld. Daarvan werd f 112,4 (100,5) mld verstrekt aan particulieren, onder meer in de vorm van hypotheken.
ING heeft in ons land de eerste stappen gezet op weg naar een uniform hypothekensysteem voor alle zeven verkooplabels: CenE Bankiers, ING Bank, Nationale-Nederlanden, NN Financiële Diensten, Postbank, Regio Bank, en Westland/Utrecht.
Deze ING-hypotheekbedrijven hebben gezamenlijk een portefeuille uitstaan van f 131,8 mld. ING Bank (42%, Postbank (26%) en Nationale-Nederlanden (20%) hebben daarin het grootste aandeel.
Postbank zag vorig jaar zijn marktaandeel in consumptief krediet licht teruglopen. Daarentegen werd met succes een pilotproject uitgevoerd om financiële producten te verkopen via supermarkten en benzinestations.
RVS boekte aanzienlijke groei in de afzet van unit-linkedproducten, hypotheken en bankproducten, onder meer aan specifieke doelgroepen, zoals etnische minderheden.
E-commerce
Het ontwikkelen van e-business in samenhang met (bestaande) direct-marketingactiviteiten heeft hoge prioriteit binnen ING. Daartoe is een apart bedrijfsonderdeel ING E-business opgezet, vertelde Van der Lugt. “Wij zullen ons e-businessprogramma versnellen met investeringen van in totaal f 4,4 mld in de komende drie jaar.” Internet-providers als Freeler (meer dan 400.000 klanten binnen zes maanden) en Yucom (130.000 klanten) moeten de introductie van nieuwe ING-activiteiten mogelijk maken. Daaronder is bijna f 1,9 mld voor de uitbreiding van ING Direct”, aldus Van der Lugt.
ING Direct zet in toenemende mate wereldwijd verzekeringen en bank- en vermogensbeheerproducten af onder particulieren via telefoon, direct-mail en Internet. De formule is een kopie van het Postbank-concept en voor het eerst met succes gelanceerd in Canada (250.000 klanten binnen 2,5 jaar). Sinds vorig jaar is ING Direct actief in Australië (5.000-6.000 klanten per maand!) en Spanje, en sinds vorige week in Frankrijk. Italië en de Verenigde Staten volgen dit jaar. In ons land blijft ING trouw aan het Postbank-label (zeven miljoen klanten), bezwoer Van der Lugt. “De naam Postbank is ijzersterk, een merk van huisje, boompje, beestje waarmee we voor de dag kunnen komen.”
Samenwerking
In Canada werd het levenbedrijf NN Financial verkocht aan Transamerica Life Insurance, dochter van Aegon. In deze deal werd vastgelegd dat ING Canada (twee miljoen klanten) levenproducten van Transamerica onder eigen label mag afzetten via haar agentennetwerk. “Twee van Nederlandse grootste verzekeringsbedrijven hebben daar een unieke samenwerking”,aldus Van der Lugt.
Over het voorlopig mislukte bod op de portefeuille levens-, pensioen- en internationale verzekeringen van de Amerikaanse ziektekostenverzekeraar Aetna wilde de ING-bestuursvoorzitter zich niet uitlaten. Hij volstond met de mededeling dat ING op het vinkentouw blijft zitten en zich “vriendelijk agressief” blijft opstellen. “Een vijandig bod overwegen wij niet. We hebben meerdere pijlen op onze boog.” De meeste bedrijven in de VS kregen de toevoeging ‘ING’ in hun handelsnaam en het corresponderende ING-logo.
Wereldwijd
Wereldwijd bedroeg de omzet van ING in verzekeringen vorig jaar f 78.014 (64.789) mln. Het brutopremie-inkomen steeg met zo’n 10% tot f 49.390 (45.061) mln, waarvan 29% in ons land en 44% in Noord-Amerika. De brutopremie Leven nam toe met 12,1% tot f 41.655 (37.161). De brutopremie Schade daalde met 2,1% naar f 7.735 (7.901) mln, waarvan Ziekte en ongevallen f 2.208 (2.085) mln, Motorrijtuigen f 2.567 (2.633) mln, Transport f 121 (141) mln, Brand f 2.098 (2.230) mln, Varia f 674 (718) mln, en Indirect f 66 (93) mln.
Het resultaat Leven steeg met bijna 17% naar f 2.767,9 (2.369,0) mln. Het resultaat Schade ging met bijna 16% omhoog tot f 401,1 (346,0) mln, waarvan Ziekte en ongevallen f 169,7 (189,5) mln, Motorrijtuigen f 30,9 (70,5) mln, Transport f 4,4 (17,6) mln, Brand f 123,4 (22,0) mln en Varia f 52,9 (19,8) mln en Indirect f 19,8 (26,4) mln. Het resultaat uit algemene verzekeringen beliep f 4.834,9 (2.635,6) mln, een stijging van ruim 83%! Hierin begrepen zitten incidentele winsten uit verkoop van deelnemingen (o.m. NIB, NCM, Libertel) van in totaal f 3.508 mln.
De operationele nettowinst nam met bijna 20% toe tot f 4.296,6 (3.592,6) mln. ING Nederland 1999 1998 Omzet 30.096 23.280 w.v. brutopremie 14.298 12.881 Brutowinst 3.733 3.177 Brutopremie Leven 10.767 9.652 Brancheresultaat 1.891 1.571 Brutopremie Schade 3.530 3.228 w.v. Ziekte/ongevallen 1540 1.283 Motorrijtuigen 754 705 Transport 75 79 Brand 785 791 Varia 331 317 Indirect 46 53 Brancheresultaat 350 304 w.v. Ziekte/ongevallen 176 170 Motorrijtuigen 0 18 Transport 0 11 Brand 115 73 Varia 40 9 Indirect 20 24 (in f mln) Medewerkers 33.975 32.132 w.v. in verzekeringen 10.875 10.272

Reageer op dit artikel