nieuws

Omzet Hypotheker naar f 5,8 mld

Archief

De Hypotheker heeft vorig jaar een omzet behaald van f 5,8 mld, f 1,1 mld (+22%) meer ten opzichte van 1996. Sinds 1995 is de omzet met ruim 50% toegenomen.

De Hypothekers Associatie verwerkte in 1997 ruim 28.000 hypotheken, een stijging van 13% ten opzichte van 1996. De keten van 105 verkoopvestigingen zegt dit jaar een omzetgroei van 15% te verwachten, mede door het openen van acht tot tien nieuwe kantoren in de Randstad, Brabant en Zeeland en door toename van het aantal hypotheekadviseurs.
Dit jaar wil De Hypotheker ook van start gaan met het aantrekken van financiële adviseurs in het kader van het project Meer Onder Eén DAK (MOED), waarvan de implementatie maximaal drie jaar in beslag neemt. Het project voorziet in de uitbreiding van de financiële dienstverlening door De Hypotheker met adviezen op het gebied van pensioenen, studiefinancieringen, aov, en vermogensbeschermende en -opbouwende producten.

Reageer op dit artikel