nieuws

Omzet garantiekoopsom schiet bij Robein omhoog

Archief

De omzet van de Koopsom Garantie Polis, een lijfrentekoopsom met gegarandeerd eindkapitaal, is bij direct-writer Robein Leven in het eerste halfjaar met liefst 60% omhoog geschoten.

Robein schrijft de spectaculaire groei van het premie-inkomen toe aan de stijgende rente, de sterk bewegende beurskoersen en de komst van het nieuwe belastingplan. In de eerste zes maanden van dit jaar heeft Robein in z’n totaliteit al 80% van de gehele premie-omzet over 1999 bereikt. De groei ten opzichte van het eerste halfjaar van 1999 bedraagt ruim 35%.
Robein verwacht uiteindelijk op een premie-inkomen van f 200 mln uit te komen, tegen een kleine f 130 mln vorig jaar. Naast de garantiekoopsom heeft Robein succes met de Beurs Index Polis en de nieuwe directe ingaande lijfrenten in beleggingseenheden. Het aantal nieuw gesloten Beurs Index-polissen daalt weliswaar, maar het premie-inkomen is in het eerste halfjaar van 2000 met liefst 43% toegenomen. “Hoewel er geen stortingsplicht is, maken veel bestaande polishouders wel gebruik van dat recht”, aldus Robein, die vervolgstorters beloont met 1% bonus van de premie.
Advertentieruimte
De begin dit jaar geïntroduceerde direct ingaande lijfrenten in units – Index Lijfrente of Effecten Lijfrente – voldoen eveneens aan de verwachtingen. “Robein kent mede daardoor een ongekend hoog niveau aan behoud van expirerende polissen, in sommige maanden zelfs meer dan 80%”, aldus directeur Eric Reintjens in het jaarverslag.
Voor de laatste maanden van 2000 ziet Reintjens de zaken nog rooskleuriger in. “Dat zijn bij uitstek de maanden waarin veel lang geleden gesloten koopsompolissen expireren. We hebben volop advertentieruimte gereserveerd om het onderste uit de kan te halen. Vandaar de prognose van meer dan f 200 mln premie-omzet.”
Het najaar zal verder voor een enorme stijging zorgen van de verkoop van lijfrenteverzekeringen, verwacht Robein. “Het is de laatste kans op een ruime aftrek van lijfrentepremie en voor het belastingjaar 2000 is er geen uitloop tot juli 2001. Het premie-inkomen zal in 2001 echter fors achteruitgaan en wellicht zelfs terugvallen tot onder het 1999-niveau.”
Tegenvallend
De cijfers van het eigenlijke verslagjaar 1999 zijn ronduit tegenvallend. Het brutopremie-inkomen van Robein is met 2% gedaald tot f 130,1 (132,5) mln, waarvan f 76,3 (74,9) mln periodiek en f 53,8 (57,6) mln koopsom. Het aandeel unit-linked in het premie-inkomen nam wel iets toe tot 62% (60%).
De belangrijkste oorzaak voor de premiedaling ligt bij de garantiekoopsom, die vorig jaar voor 7% minder premie zorgde tot f 27 mln. De Beurs Index Polis was goed voor f 37 mln premie (+4%), al liep de verkoop van nieuwe polissen – net als in de eerste helft van dit jaar – terug. De premiebetalende Robein Effectenpolis was met f 39 mln premie vrij stabiel. Wel liep de afzet van nieuwe Effectenpolissen sterk terug.
Positief was de 11% verbetering van de nettowinst tot f 5,7 mln. Dit ondanks een voorziening van f 0,6 mln voor ‘ondersterfte’ bij houders van garantiekoopsommen: “het cliëntenbestand van Robein behoort tot de hogere welstandsklassen, met bijbehorende betere sociale en medische verzorging”. De nettowinst is toegevoegd aan het eigen vermogen, dat nu f 49,7 mln bedraagt.
Eric Reintjens wil met Robein Leven het onderste uit de kan halen bij expirerende lijfrentekapitalen.

Reageer op dit artikel