nieuws

Omzet fors omhoog bij Unigarant/UVM

Archief

Unigarant en UVM, het volmachtbedrijf respectievelijk de risicodrager van de ANWB, hebben hun omzet vorig jaar fors zien toenemen. Hun nettowinst steeg licht.

De omzet (provisie) van Unigarant steeg vorig jaar met een kwart naar f 102,9 (83,3) mln. Vooral de verkoop van doorlopende reis- en autoverzekeringen, alsmede de tweewieler- en watersportverzekeringen hebben hieraan bijgedragen, aldus Unigarant. De provisie eigen behoud kwam 10% hoger uit op f 42,7 (30,9) mln.
De forse groei vertaalde zich ook in de groei van het aantal polissen. “We zitten nu op 980.000 polissen en we verwachten binnenkort de magische grens van één miljoen te passeren”, zegt algemeen directeur Rob Kamphuis van Unigarant niet zonder enige trots.
Het assurantiebedrijf heeft volmachten van ANWB Rechtshulp, London & Lancashire (Royal Nederland) en UVM, maar werkt verder samen met ongeveer 350 (400) tussenpersonen, 110 (100) reisbureaus, 2.200 (2.200) fietsdealers en enkele touroperators.
ANWB
Een project tot verbetering van de bedrijfsprocessen, waaraan 65 van de 160 medewerkers meedoen, was mede van invloed op de stijging van de kosten naar f 33,3 (26,1) mln.
Het bedrijfsresultaat en de nettowinst werden bijna verdubbeld tot f 9,4 (4,8) mln, respectievelijk tot f 6,5 (3,5) mln. Onder meer is dat een gevolg van het onderbrengen van verzekeringsactiviteiten van de ANWB bij het volmachtbedrijf. “Los van deze ontwikkeling bleef het rendement ongewijzigd”, aldus Kamphuis.
UVM
De ‘papieren’ risicodrager UVM boekte vorig jaar een brutopremie van f 135,6 (123,4) mln, een stijging van eveneens 10%. Met name de branches Brand en Overige varia namen in brutopremie toe. De premie eigen rekening steeg naar f 67,0 (58,6) mln.
De schadelast bij pleziervaartuigen-, caravan-, en fietsverzekeringen laat een stijgende lijn zien, aldus UVM. Dit jaar wil de maatschappij zich richten op vereenvoudiging van haar polissen.
De kosten bedroegen f 27,5 (22,4) mln. Het technisch resultaat bleef nagenoeg stabiel op f 12,0 (11,8) mln. De brutowinst steeg licht naar f 12,2 (11,8) mln en de nettowinst naar f 7,9 (7,7) mln.
Unigarant ook in consumptief krediet
Het volmachtbedrijf Unigarant bemiddelt sinds kort ook in consumptief krediet. Onder de handelsnaam Unigarant Financieringen worden producten afgezet van CMV Bank, eigendom van ABN Amro (70%) en Wehkamp (30%). De eerste resultaten zijn veelbelovend, zegt algemeen directeur Rob Kamphuis. “Tot dusver is voor f 20 tot f 25 mln aan leningen verstrekt voor de financiering van auto’s, caravans, fietsen en vakantiereizen.” Unigarant 1997 1996 brutopremie 135,6 123,4 w.v. ongevallen en ziekte 26,7 26,0 motorrijtuigen 9,7 9,7 transport 5,9 4,6 brand 55,3 52,1 overige varia 38,0 31,0 technisch resultaat w.v. ongevallen en ziekte 3,4 3,0 motorrijtuigen 1,1 1,3 transport 0,1 0,4 brand 5,9 5,3 overige varia 1,4 1,9 nettowinst 7,9 7,7

Reageer op dit artikel