nieuws

Omzet- en winstgroei bij DAS Rechtsbijstand

Archief

Omzet- en winstgroei bij DAS Rechtsbijstand

Bij DAS Rechtsbijstand groeide vorig jaar het brutopremie-inkomen met 9% tot # 113,8 (104,1) mln en steeg het nettoresultaat met 46% naar # 5,2 (3,6) mln.
Het totale inkomen van DAS – marktleider in rechtsbijstandverzekeringen – bedroeg in 2003 # 120,5 (110,6) mln, waarvan een opbrengst uit beleggingen van # 6,7 (6,5) mln. Dit blijkt uit het jaarverslag dat – net als het jaarverslag over 2002 – weinig inzicht geeft in het reilen en zeilen in het boekjaar. Desgevraagd, zegt DAS uit concurrentieoverwegingen geen toelichting te willen geven op de jaarcijfers. Zo wil de verzekeraar bijvoorbeeld niets zeggen over de diverse producten en de betreffende premie-inkomens.
Aan rechtshulp gaf DAS vorig jaar # 67,2 (63,9) mln uit. Ook hierbij wil DAS niet aangeven welk deel betrekking had op kosten voor externe (advocaten-)rechtsbijstand.
De bedrijfskosten stegen van # 37,7 mln naar # 42,1 mln. Deze bedragen zijn inclusief de provisiekosten, die stegen van # 22,7 mln naar # 25,4 mln.
Het resultaat voor belastingen steeg van # 5,3 mln naar # 7,8 mln. Na aftrek van belastingen resteerde een nettoresultaat van # 5,2 (3,6) mln. Het eigen vermogen steeg van # 412,1 mln naar # 492,7 mln.
Meer incassozaken
DAS Rechtsbijstand behandelde vorig jaar ruim 75.000 verzoeken om rechtshulp, hetgeen een lichte stijging inhoudt ten opzichte van 2002. Het aantal claims op het gebied van contractuele geschillen steeg met 6,5%. Opvallend was de verdubbeling van het aantal conflicten met financiële instellingen. Het ging daarbij voornamelijk over vermogensbeheer.
Als gevolg van de slechtere economische omstandigheden steeg het aantal arbeidszaken – dat in 2002 reeds was gestegen met 30% – met 11%. Het aantal meldingen op het gebied van sociale verzekeringen nam toe met 20%, vooral als gevolg van strengere keuringseisen voor de WAO en een absolute toename van het aantal WW-aanvragen.
Het aantal verkeerszaken daalde met 7%. Ook de andere rechtsbijstandverzekeraars noteerden een daling in dit segment. De daling wordt toegeschreven aan het feit dat in 2003 het aantal verkeersongelukken in ons land met 6% daalde. Mede hierdoor daalde het aantal letselclaims eveneens met 6%.
Het aantal incassozaken steeg met maar liefst 66%. Door de recessie betalen afnemers hun facturen later. DAS anticipeerde hierop in 2000 met een aparte incassodekking.
DAS verleent sinds 2002 ook rechtsbijstand via bijkantoren in Arnhem (40 medewerkers) en Den Bosch (70 medewerkers). Bij DAS werken in totaal 744 (709) mensen, onder wie 350 juristen en verhaalsdeskundigen.
Samenwerking
DAS werkt samen met 27 verzekeraars die – al dan niet onder eigen label – in volmacht DAS-polissen voeren en – of uitsluitend – de rechtsbijstand door DAS laten uitvoeren. Het zijn Allianz, Avéro Achmea, AXA, Delta Lloyd, Elvia, Europeesche, Generali, SNS Reaal, Levob, Monuta, Noordhollandsche, Nieuwe Hollandse Lloyd, NOWM Verzekeringen, Ohra, OVZ, Rijnmond, TVM, Unigarant, Univé, Zevenwouden en ZLM. Verder de ASR-maatschappijen De Amersfoortse, Stad Rotterdam, Amev en Woudsend. Nieuwkomers in 2003 waren Neerlandia van 1880 en OOM. De volgende concerns zijn tevens aandeelhouder: AXA, Avéro Achmea, Delta Lloyd, SNS Reaal, Levob, Nieuwe Hollandse Lloyd en DAS Duitsland.
DAS mag van NMa collega LAR overnemen
De Nederlandse Mededingingsautoriteit NMa heeft geen bewaar dat DAS rechtsbijstandverzekeraar LAR Nederland overneemt. Volgens DAS heeft de NMa hierbij de betreffende activiteiten beoordeeld als twee markten: de schadeverzekeringsmarkt en de markt juridische dienstverlening. “Aangezien het gezamenlijk marktaandeel van DAS en LAR in beide markten minder dan 5% is, concludeert de NMa dat door het samengaan géén economische machtspositie ontstaat.” Het wachten is nu nog op ‘toestemming’ van de Belgische mededingingsautoriteit (LAR Nederland is een dochterbedrijf van de in België gevestigde LAR). LAR Nederland had in 2003 een premie-omzet van # 10 mln. Het bedrijf werkt samen met 750 tussenpersonen en vijftig gevolmachtigde relaties en telt ruim zeventig medewerkers, onder wie dertig juristen. Het LAR-kantoor in Rijswijk wordt de vierde vestiging van DAS in Nederland. Na de overname zal de merknaam LAR in ons land verdwijnen. De producten zullen worden geïntegreerd.

Reageer op dit artikel