nieuws

Omzet en nettowinst omhoog bij Sterpolis

Archief

Het jaar 1999 is voor Sterpolis prima verlopen. De direct-writer, dochter van Interpolis, verbeterde zowel de nettowinst als de premie-omzet.

De nettowinst kwam 17% hoger uit op f 9,5 (8,1) mln. De bodem voor die verbetering werd gelegd door het schadebedrijf, dat zijn technische resultaat met 40% zag stijgen tot f 13,6 (9,7) mln.
De grootste rendementsverhoging werd geboekt in de autoportefeuille: van f 4,7 mln naar f 7,5 mln, waarvan f 8,8 (4,5) mln wa en f -1,2 (0,2) mln casco. De branche Brand was goed voor een technisch resultaat van f 3,1 (2,6) mln, terwijl de overige branches resulteerden in f 3,0 (2,4) mln.
Ook de premie-inkomens van alle schadebranches gingen in de plus. Motorrijtuigen steeg ruim 12% naar f 73,4 (65,2) mln, Brand naar f 9,5 (9,0) mln en Overige naar f 7,9 (7,1) mln.
Leven
Naast de auto- en reisverzekeringen kent Sterpolis nog een speerpuntproduct: de lijfrentekoopsom. De premie-omzet in dit levensegment steeg met 6% tot f 114,4 (107,9) mln, wat volgens Sterpolis heeft geleid tot een marktaandeel van 8%, tegen 5,8% in 1998. Aan periodieke premies boekte het levenbedrijf f 13,5 (12,6) mln.
Het technisch resultaat Leven dook in de rode cijfers: f -0,5 (1,1) mln. De oorzaak daarvoor ligt bij koopsomproducent RoZeker, die zijn technische resultaat zag dalen van f 0,8 mln naar f -1,0 mln.
Dividend
Het eigen vermogen van Sterpolis is vrijwel gelijk gebleven op f 112,9 mln. De solvabiliteit daalde daardoor licht tot f 118,7 mln. Dat is echter nog altijd 4,5 keer zo veel dan benodigd is. “Op basis van de ruime solvabiliteitspositie die is bereikt, stellen wij voor een dividend uit te keren van f 25 mln”, aldus de commissarissen Piet van Schijndel en Huub Hannen, directieleden van Interpolis. Het dividend komt ten goede aan Interpolis en uiteindelijk aan moederbedrijf Rabobank.

Reageer op dit artikel