nieuws

Omzet buitenlandse geldgevers halveert

Archief

Het hypothekenjaar 2008 is begonnen met een productiedaling van 16% ten opzichte van januari 2007. Daarmee wordt de lijn doorgezet die vorig jaar is begonnen; de daling ten opzichte van december is met bijna 37% min of meer normaal. De teruggang bij de buitenlandse partijen begint inmiddels drastische vormen aan te nemen. Voor de tweede achtereenvolgende maand verliezen zij meer dan de helft van hun productie. Hun marktaandeel, dat in 2006 nog bijna 8% bedroeg, is inmiddels gedaald tot 4,3%.

De overige marktpartijen boeken wat minder verlies dan de totale markt, al schrijven de verzekeraars en pensioenfondsen voor het eerst in lange tijd minder dan een miljard aan nieuwe hypotheekleningen in bij het Kadaster.
Inmiddels zijn de decembercijfers van de markt voor consumptieve kredieten ook beschikbaar. Daaruit blijkt dat vorig jaar iets meer is geleend door consumenten: _ 10,44 mld om _ 10,35 mld in 2006. Het bedrag aan rente en kosten steeg relatief gezien een stuk sterker, namelijk met 6% tot _ 1,64 (1,54) mld. Daartegenover staat een groter bedrag aan aflossingen: _ 12,41 (12,06) mld (+3%). Dat heeft het totaal uitstaande bedrag aan leningen met 2% doen dalen; dat is een stuk meer dan in 2006, toen het kredietsaldo met 1% terugliep naar _ 17,43 (17,59) mld.
De hypotheekgegevens zijn afkomstig van het Kadaster, dat gegevens verwerkt over vastgoed in Nederland en deze bijhoudt in openbare registers, in de kadastrale registratie en op kadastrale kaarten. De consumptief-kredietcijfers zijn afkomstig van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Hypotheken en consumptief krediet 2007 2007 2007 2008 trend trend jan-dec. jan. dec. jan. in % t.o.v. jan. 2007 Hypotheken (bedragen in _ mld) Nieuw ingeschreven woninghypotheken 112,28 7,89 10,41 6,59 -36,7 -16,4 w.v. genomen door: hypotheekbanken en bouwfondsen 18,98 1,37 2,00 1,21 -39,6 -11,8 verzekeraars en pensioenfondsen 15,77 1,06 1,43 0,93 -35,2 -12,6 banken 66,53 4,56 6,07 3,90 -35,8 -14,5 andere rechtspersonen 2,42 0,16 0,30 0,20 -31,3 30,2 particulieren 0,93 0,06 0,11 0,07 -37,8 16,2 buitenland 7,65 0,68 0,50 0,29 -43,3 -58,1 Hypotheken (in aantallen x 1.000) Nieuw ingeschreven woninghypotheken 464.186 33.124 42.029 27.260 -35,1 -17,7 w.v. genomen door: hypotheekbanken en bouwfondsen 80.326 5.891 8155 5.013 -38,5 -14,9 verzekeraars en pensioenfondsen 71.388 4.942 6360 4.287 -32,6 -13,3 banken 259.827 17.922 23175 15.238 -34,2 -15,0 andere rechtspersonen 12.096 774 1412 1.047 -25,8 35,3 particulieren 5.746 358 672 409 -39,1 14,2 buitenland 34.803 3.237 2255 1.266 -43,9 -60,9 2007 2006 2007 2007 trend trend jan.-dec. dec. nov. dec. in % t.o.v. dec. 2006 Consumptief krediet (bedragen in _ mld) Debiteurensaldo begin periode 17,43 17,10 16,99 17,15 1,0 0,32 Netto verstrekt krediet 10,44 0,80 0,86 0,79 -7,7 -1,12 Rente en kosten 1,64 0,13 0,14 0,13 -5,0 5,56 Aflossingen 12,41 0,96 0,98 0,98 0,4 1,77 Debiteurensaldo eind periode 17,10 17,43 17,15 17,10 -0,3 -1,90

Reageer op dit artikel