nieuws

Omzet AXA omlaag, winst fors omhoog

Archief

De omzet van AXA Verzekeringen is vorig jaar gedaald met bijna 2% door verkoop van het bijkantoor in Duitsland en opzegging van posten in verband met millenniumuitsluitingen. Vooral de brutopremie uit levensverzekeringen liep terug, en wel met 4,5%.

AXA, die vooral actief is via 130 volmachtbedrijven, boekte een omzet van f 3.675 (3.742) mln, waarvan f 2.578 (2.625) mln aan brutopremie. De nettowinst steeg daarentegen met 60% naar f 182,5 (114,3) mln.
Levenbedrijf
Het levenbedrijf zag de brutopremie fors dalen naar f 1.472 (1.549) mln, waarvan periodieke premies f 1.106,2 (1.191,3) mln.
De koopsomproductie liep terug naar f 377,2 (436,7) mln, met name bij direct ingaande lijfrenten. “Expiratiekapitaal vloeide weg als gevolg van onze principiële keuze voor universal-lifeproducten”, aldus AXA. De premies van beleggingspolissen namen toe tot f 565,0 (474,2) mln. De maatschappij schrijft verder winstgevendheid boven marktaandeel te prevaleren.
De brutowinst van het levenbedrijf kwam uit op f 243,9 (216,7) mln, een groei van 12,6%.
Schadebedrijf
Het schadebedrijf (inclusief zorgtekening) boekte een stijging in brutopremie tot f 1.106,1 (1.075,6) mln. Dit kwam vooral door de inbreng van de Guardian-portefeuille als gevolg van de overname van de Britse Guardian Royal Exchange door AXA-dochter Sun Life. Guardian is via een juridische fusie opgegaan in AXA Verzekeringen.
Hofleverancier van het schadebedrijf is de branche Motorrijtuigen (36%) met f 234,4 (208,4) mln premie, verdeeld over wa-verzekeringen f 121,9 (109,3) mln en cascoverzekeringen f 112,5 (99,1) mln. De overige branches liepen terug in brutopremie. De resultaten waren negatief, uitgezonderd de branche Transport.
Het zorgbedrijf zag het technisch resultaat vorig jaar verslechteren naar f -31,7 (-24,8) mln bij een hoger brutopremie-inkomen van f 531 (444) mln.
Het totale technisch resultaat bleef fors negatief: f -59,4 (-60,0) mln. De brutowinst daarentegen werd sterk verbeterd: van f -46,4 mln in 1998 naar f 7,5 mln vorig jaar. AXA Verzekeringen 1999 1998 omzet 3.675 3.742 premie 2.578 2.625 bedrijfskosten 248 270 nettowinst 182,5 114,3 Levensverzekering brutopremie 1.472 1.549 w.v. individueel 1.376 1.468 collectief 95 81 technisch resultaat 136,9 142,9 Schadeverzekering brutopremie 1.106 1.076 w.v. ongevallen en ziekte 531 444 motorrijtuigen 234 208 transport 68 95 brand 180 195 overige varia 94 133 technisch resultaat -56,9 -60,0 w.v. ongevallen en ziekte -31,7 -24,8 motorrijtuigen -11,0 -5,1 transport 2,2 -11,4 brand -10,3 -0,4 overige varia -6,2 -18,4 medewerkers 1.275 1.283 (in f mln)

Reageer op dit artikel