nieuws

Omrekening naar euro riskant voor verzekeringscontracten

Archief

De invoering van de euro heeft niet alleen ingrijpende consequenties voor de administratie van verzekeraars en tussenpersonen. Als gevolg van de afronding naar hele euro’s kunnen verzekerden straks lopende contracten nietig laten verklaren. Dit blijkt uit een recente eurovoorlichtingsbrochure van het Verbond van Verzekeraars.

De brochure ‘Verzekeraars en de euro, de tijd dringt’ is bedoeld voor alle aangesloten maatschappijen en gaat uitgebreid in op de consequenties van de invoering van de euro voor de verzekeringsbedrijfstak. Het geeft aan welke voorbereidingen van belang zijn. In de brochure roept verbondsvoorzitter Sam Jonker verzekeraars op tot snelle actie “gezien het afbreukrisico bij een niet vlekkeloze overgang”.
De term ‘afbreukrisico’ moet in dit kader zelfs letterlijk worden opgevat. In het hoofdstuk ‘Advies afrondingsproblematiek’ wijst het Verbond namelijk op een vervelend juridisch probleem bij de omrekening van geadministreerde bedragen in guldens naar euro’s. Deze omrekening zou gezien kunnen worden als een eenzijdige wijziging in de voorwaarden, waardoor klanten hun contract nietig zouden kunnen laten verklaren. Het Verbond heeft het probleem reeds aangekaart bij de Vaste Kamercommissie voor Financiën en het Nationaal Forum voor de introductie van de euro.
Decimalen
De oorzaak van het europrobleem van verzekeraars is lachwekkend simpel en doet sterk denken aan dat van het millennium. De meeste maatschappijen zullen straks bij de invoering van de euro de in de huidige contracten genoemde bedragen in guldens (verzekerde kapitalen en dergelijke) omrekenen naar hele euro’s, omdat hun administratieve systemen vaak geen decimalen (centen of euro-centen) kunnen verwerken, en aanpassing daarvan een miljoeneninvestering zou vergen. Het Verbond adviseert bij de omrekening consequent af te ronden ten gunste van de cliënt, zodat deze niet de dupe wordt van de omrekeningsactie. Het wrange is dat de verzekeraars daarvan nu zelf de dupe dreigen te worden.
Volgens de in Europees verband vastgelegde bepalingen voor de invoering van de euro, dient er altijd op twee decimalen nauwkeurig afgerond te worden. Gebeurt dat niet, dan kan dat een reden zijn voor nietigverklaring van het contract. Hoewel dit afrondingsprobleem zich in meerdere bedrijfstakken voor zal doen, heeft het juist in de verzekeringsbranche een extra grote impact.
Het ministerie van Financiën heeft het Verbond van Verzekeraars toegezegd het afrondingsprobleem in Europees verband aan de orde te stellen. Financiën is evenals het Verbond van mening dat dergelijke aanpassingen van verzekeringscontracten – nota bene ten gunste van de consument – niet gezien kunnen worden als contractswijzigingen die een nietigverklaring legitimeren.
Sam Jonker (rechts) overhandigt het eerste exemplaar van de eurobrochure voor verzekeraars aan Jan Willem Oosterwijk, thesauriër-generaal bij Financiën en voorzitter van het Nationaal Forum voor de introductie van de euro.

Reageer op dit artikel